เข้าสู่ระบบ

Table of Contents
Recent Post
ปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาสังคมไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข | CHEEWID
ปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาสังคมไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

CHEEWID พามาทำความเข้าใจกับปัญหาของคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม แล้วปัญหาคนไร้บ้านเกิดจากอะไร สามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคนรุ่นใหม่
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคนรุ่นใหม่

CHEEWID พาทุกคนทำความเข้าใจกับความรู้นอกห้องเรียน เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิต ความคิด และทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น โดยทุกคนสนับสนุนได้ด้วยการระดมทุน หรือบริจาคให้องค์กรได้

Cheewit-May1-banner
ทำความรู้จัก นักพัฒนาสังคม คือใคร มีหน้าที่อะไรเพื่อสังคม

CHEEWID พาทำความรู้จักกับนักพัฒนาสังคม อาชีพดีๆ เพื่อสังคม พวกเขาคือใคร มีหน้าที่อะไรเพื่อสังคม แล้วถ้าหากใครที่กำลังสนใจอยากเป็นนักพัฒนาสังคมต้องเรียนอะไรบ้าง มาไขข้อข้องใจพร้อมกันได้ในบทความนี้

Fundraising คืออะไร วิธีการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนองค์กรดีๆ เพื่อสังคม

CHEEWID จะพาไปทำความรู้จักกับการระดมทุน หรือที่เรียกกันว่า Fundraising ว่าคืออะไร มีวิธีหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนองค์กร หรือโครงการดีๆ เพื่อสังคมอย่างไรได้บ้าง
Fundraising คืออะไร วิธีการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนองค์กรดีๆ เพื่อสังคม
Table of Contents

การหาสปอนเซอร์ หาแหล่งทุน การระดมทุนให้กับองค์กรหรือโครงการเพื่อสังคม เป็นวิธีที่ช่วยให้กิจกรรมจิตอาสาของกลุ่มอาสาสมัคร รวมถึงโครงการเพื่อสังคมนั้น สามารถดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ในบทความนี้เรามีเนื้อหาและเคล็ดลับการระดมทุน หรือ Fundraising ที่ดีและตอบโจทย์ทั้งแก่องค์กรผู้รับ สปอนเซอร์ผู้ให้ และผลกระทบที่สร้างคืนสู่สังคมมาแบ่งปัน

การระดมทุน Fundraising คืออะไร

การระดมทุน (Fundraising) คืออะไร

การระดมทุน หรือ Fundraising คือการตั้งงบประมาณที่ต้องใช้สำหรับโครงการจิตอาสา หรือกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อนำไปเสนอต่อผู้สนับสนุนสำหรับหา Sponsor จึงจะสามารถดำเนินกิจกรรมทางสังคม โครงการอาสาได้สำเร็จ ซึ่งการระดมทุนนี้ จะได้รับประโยชน์ทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายของทางด้านผู้สนับสนุน ที่จะได้รับภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ ได้รับการประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก และน่าจดจำของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ส่วนด้านผู้จัดโครงการก็จะสามารถดำเนินงานสำเร็จลุล่วง เพื่อให้ผลประโยชน์เข้าถึงไปยังผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ (กลุ่มเป้าหมายของโครงการจิตอาสา) ในทันที 

ส่วนวิธีขอสปอนเซอร์ของเหล่านักระดมทุน หรือ Fundraiser สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของโครงการจิตอาสานั้นว่าต้องการปัจจัยอะไรสำหรับโครงการบ้าง และควรเลือกหาสปอนเซอร์จากองค์กรใดจะเหมาะสม และตรงกับความต้องการของทั้ง 2 ฝ่ายมากที่สุด 

ความสำคัญของการหาสปอนเซอร์เพื่อการระดมทุน

ความสำคัญของการหาสปอนเซอร์เพื่อการระดมทุน

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำโครงการจิตอาสา คือการหาสปอนเซอร์ หรืออธิบายง่ายๆ ได้ว่า สปอนเซอร์คือกลุ่มผู้สนับสนุนหลักให้กับโครงการจิตอาสา ที่เหล่านักระดมทุนต้องไปยื่นเสนอหาปัจจัยในการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งการระดมทุนไม่ได้มีเพียงแค่การหาแหล่งเงินทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นการระดมทุนเพื่อหาอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต่อโครงการด้วยเช่นกัน ด้วยความที่โครงการจิตอาสา หรือการทำกิจกรรมเพื่อสังคม คือการเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขาดโอกาสทางสังคม เพราะฉะนั้น การหา Sponsorจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดของเรื่องนี้ 

เทคนิคขอสปอนเซอร์ หาแหล่งเงินทุนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เทคนิคขอสปอนเซอร์ หาแหล่งเงินทุนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

แล้วจะหาแหล่งเงินทุนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การระดมทุนประสบความสำเร็จ มาดูกัน! 

กำหนดจุดประสงค์ในการระดมทุน

การกำหนดจุดประสงค์ในการระดมทุน คือการรู้ถึงความต้องการที่กลุ่มเป้าหมายในโครงการจิตอาสานั้นควรจะได้รับ เพื่อให้ผู้จัดทำโครงการสามารถเลือกกลุ่มผู้สนับสนุน หรือทีมสปอนเซอร์ในการขอระดมทุนได้อย่างเหมาะสม และการหาสปอนเซอร์จะติดต่อประสานงานกันง่ายขึ้น เมื่อมีจุดประสงค์ของทางโครงการที่สอดคล้องกับรูปแบบองค์กรที่ยื่นเสนอไป 

เตรียมการนำเสนอให้มีความน่าสนใจ

การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอไอเดียเกี่ยวกับโครงการ รวมถึงจุดประสงค์การระดมทุนของโครงการ (Fundraising) นั้น คือการอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลของกิจกรรมโครงการจิตอาสาต่อกลุ่มผู้สนับสนุน เพื่อขอการระดมทุนทั้งในรูปแบบเงินทุน สิ่งของ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการให้สำเร็จ เพราะฉะนั้น ข้อมูลในการเขียนโครงการจึงต้องชัดเจน ตรงกับกลุ่มเป้าหมายทุกฝ่าย ทั้งผู้รับ และผู้สนับสนุน 

 

สร้างแพ็กเกจในการระดมทุน

การสร้างแพ็กเกจในการระดมทุน คือขั้นตอนการขอระดมทุนแบบมีทางเลือกให้กับกลุ่มผู้สนับสนุน เพื่อดึงดูดสปอนเซอร์ที่เป็นกลุ่มอื่นเข้ามาให้ความสนใจ ซึ่งในบางครั้งก็มีหลายองค์กรต้องการช่วยระดมทุนให้กับโครงการเพื่อสังคม โดยอาจเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนที่ไม่อยู่ในแผนโครงการที่ตั้งไว้ 

ตัวอย่างแพ็กเกจระดมทุนที่เห็นกันบ่อยๆ เช่น สนับสนุนเงิน 10,000 บาทต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 เดือนติด เพื่อรับการโปรโมตชื่อผู้สนับสนุนบนป้ายโครงการในระยะเวลากิจกรรม หรือสนับสนุนงบประมาณโครงการ 12 เดือน เพื่อรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากโครงการ เป็นต้น

ติดต่อผู้มีโอกาสเป็นผู้สนับสนุน หรือสปอนเซอร์ที่มีศักยภาพ

ขั้นตอนสำคัญของการระดมทุน หรือ Fundraising คือการติดต่อผู้สนับสนุนตามแผนโครงการ เพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ดำเนินกิจกรรมมากที่สุด โดยวิธีขอสปอนเซอร์ผ่านโอกาสเหล่านี้ มีดังนี้

 1. สร้างโอกาสในการหารือเรื่องกิจกรรมการระดมทุน 
 2. วางแผนการนำเสนอโครงการ 
 3. ส่งอีเมล และรายละเอียดทั้งหมด 
 4. เตรียมอีเมลติดตามผลในกรณีฉุกเฉิน 
 5. อัปเดตรายละเอียดก่อนและหลังการทำงานเสมอ
 6. ทำการวิเคราะห์ผล เพื่อพัฒนาในอนาคต

 

 

การทำงานร่วมกับกลุ่มธุรกิจผู้สนับสนุนการระดมทุน

เมื่อโครงการระดมทุนได้รับการสนับสนุนจากทาง Sponsor แล้ว ไม่ได้หมายความว่าต้องหยุดสื่อสารกับพวกเขา ดังนั้น จึงต้องมีการทำงานร่วมกับกลุ่มธุรกิจที่เป็นผู้สนับสนุน ดังนี้

 • การใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์

สำหรับผู้จัดโครงการระดมทุนที่ยังไม่รู้ว่าควรหาสปอนเซอร์จากไหน และควรติดต่อสอบถามข้อมูลด้านการสนับสนุนกิจกรรมอย่างไร การหารายละเอียด หรือรายชื่อขององค์กรที่พร้อมให้สปอนเซอร์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียก็เป็นทางเลือกเริ่มต้นที่ดี รวมถึงการจัดระดมทุนผ่านโซเชียลมีเดียของโครงการเองโดยตรงเลยก็ได้เช่นกัน 

 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้สนับสนุน

การเข้าติดต่อโดยตรงกับทางผู้สนับสนุนจะดีกว่าการติดต่อออนไลน์ เพื่อแสดงตัวตน แสดงทัศนคติ และความจริงใจของผู้จัดโครงการต่อองค์กรผู้สนับสนุนได้โดยตรง เพื่อรักษาคอนเน็กชันระหว่างกันต่อไปในอนาคต

 • วิเคราะห์ผลและแบ่งปันข้อมูล เพื่อพัฒนาการระดมทุน

การแบ่งปันข้อมูลโครงการ และการรายงานความคืบหน้าของทุกขั้นตอน ทุกกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวดำเนินการไปแล้วให้กับองค์กรที่เป็นสปอนเซอร์ แม้ว่าจะเป็นขั้นตอนเล็กน้อยทั่วไปก็ตาม แต่เป็นขั้นตอนที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อไม่ให้ห่างหายจากการติดต่อสื่อสารไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรผู้สนับสนุนอีกด้วย

การระดมทุน fundraising มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

การระดมทุนมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

การระดมทุนให้กับกิจกรรมเพื่อสังคมนั้นมีประโยชน์มากมาย ทั้งต่อธุรกิจ องค์กรการกุศล โครงการต่างๆ และที่สำคัญคือคนที่ได้รับการช่วยเหลือ หรือกลุ่มเป้าหมายของโครงการโดยตรง ดังนั้น ในหัวข้อนี้จะชวนไปดูว่าการระดมทุนมีประโยชน์หลักๆ อะไรบ้าง

1. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ในขั้นตอนต่างๆ ระหว่างทำโครงการ จนถึงช่วงระยะเวลาดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมนั้น ทางด้านผู้จัดโครงการ ผู้ระดมทุน องค์กรผู้สนับสนุน และกลุ่มสปอนเซอร์จะมีการติดต่อประสานงาน ดำเนินโครงการ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันตามแผนดำเนินงานอย่างเหมาะสม ทำให้เป็นการสานสัมพันธ์อันดีในการร่วมงานกัน

2. สร้างความตระหนักรู้ให้คนในสังคม

การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมนี้จะเพิ่มความตระหนักรู้ให้กับคนในสังคมได้ เพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงปัญหาสังคม และรับรู้ถึงช่องทางการเข้าช่วยเหลือได้ ทำให้การช่วยเหลือผ่านการระดมทุนของโครงการเหล่านี้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนได้ ดังนั้น โอกาสที่จะได้รับทุนโครงการถัดไปจึงมีมากขึ้น หากการดำเนินงานกิจกรรมแรกสำเร็จลุล่วงด้วยดี และมีการอัปเดตอยู่สม่ำเสมอ

3. ช่วยสร้างเครือข่ายฐานผู้สนับสนุน

เมื่อจบกิจกรรมเพื่อสังคมของโครงการระดมทุนไปแล้วนั้น ควรรายงานสรุปผลไปยังกลุ่มผู้สนับสนุนด้วย เพื่อรักษาฐานเครือข่ายผู้สนับสนุนหลัก และสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร ธุรกิจ และสปอนเซอร์หลักของโครงการไว้

4. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร และผู้สนับสนุน

การทำให้องค์กร หรือกลุ่มผู้สนับสนุนมีส่วนร่วมกับทางโครงการได้มากที่สุด คือการให้เกียรติ อาจจะขึ้นชื่อองค์กร ชื่อแบรนด์ หรือชื่อผู้สนับสนุนหลักในช่วงระยะเวลาดำเนินกิจกรรมจนจบ เพื่อให้ทั้งทางโครงการ และผู้สนับสนุนได้มีส่วนร่วมที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากที่สุด 

5. สร้างพื้นฐานการระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ

จุดเริ่มต้นของการระดมทุน หรือ Fundraising คือการเข้ายื่นเสนอโครงการเพื่อขอสปอนเซอร์จากองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นการเริ่มต้นฐานผู้สนับสนุนเพื่อต่อยอดไปยังผู้สนับสนุนรายใหม่ๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นองค์กร หรือบุคคลทั่วไป ทุกคนสามารถเข้าช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการระดมทุนได้ง่ายมากขึ้น และสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้อีกด้วย 

สำหรับการระดมทุนในปัจจุบันมีทั้งแบบออนไซต์ และออนไลน์ หรือ Crowd Funding ที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายๆ อย่าง Cheewid ที่เป็นแพลตฟอร์มรวบรวมองค์กร และโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ให้ได้ร่วมระดมทุน สนับสนุนหลายโครงการ สามารถเลือกให้ความช่วยเหลือสังคมตามความสนใจได้เลย

สรุป

การระดมทุน หรือ Fundraising คือการหาแหล่งเงินทุนสำหรับดำเนินโครงการเพื่อสังคมให้สำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ และการระดมทุนต้องอาศัยนักระดมทุนเพื่อไปหาสปอนเซอร์ หรือแหล่งเงินทุนจากกลุ่มผู้สนับสนุนหลักแต่ละรูปแบบ ทั้งการเข้าติดต่อเสนอกับองค์กร หรือธุรกิจโดยตรง หรือการทำแพ็กเกจ และแคมเปญระดมทุนออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าช่วยเหลือสนับสนุนโครงการให้บรรลุจุดประสงค์ตรงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมรับสิทธิ์ในการสนับสนุนอื่นๆ ตามกฎหมายด้านภาษี และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทางผู้สนับสนุนได้อีกด้วย

 

Reference

 1. Eventbrite All Access. How to Get Corporate Sponsorship for a Charity Event. Eventbrite.co.uk. Published 21 November 2022. Retrieved 16 February 2024.
 2. Dojiggy. How to Get Charity Event Sponsors: The Complete Guide.dojiggy.com. Published 20 October 2021. Retrieved 16 February 2024.
 3. Constant Contact. Nonprofit Fundraising: How to Get Sponsors for an Event. constantcontact.com.Published 23 May 2023. Retrieved 17 February 2024.
 4. UMI-KUMI. Fundraiser เป็นอาชีพใหม่ในด้านการลงทุน การจัดการหลักสูตรทางไกลและการพัฒนาองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร. Umi-kumi.ru. Published 2022. Retrieved 17 February 2024.
 5. Charities Aid Foundation. CHARITY FUNDRAISING IDEAS. Cafonline.org. Published 2022. Retrieved 17 February 2024.
 6. Cheewid. ทำความรู้จัก Fundraiser เจ้าหน้าที่ระดมทุน งานระดมทุน ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร. Cheewid.com. Published 04 September 2023. Retrieved 17 February 2024.
 7. Dojiggy. 5 Good Reasons to Host Fundraising Events.dojiggy.com. Published 30 March 2023. Retrieved 17 February 2024.

องค์กรเพื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง

banner - ira for all campaign ira For All - บริจาคผ้าอนามัยเพื่อรักษาสุขอนามัยและศักดิ์ศรีของทุกคน
logo - ira

Ira Concept (ไอร่า คอนเซปท์)

เราคือผู้พัฒนาผ้าอนามัยออร์แกนิคและย่อยสลายได้ 99% ที่ส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยและศักดิ์ศรีของเพศหญิง ทำลายอคติต่อประจำเดือน และเพิ่มทางเลือกที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้และโลกของเรา Period Rights = Human Rights
banner - happi
logo - happi

Happi Menstrual Cup ถ้วยอนามัยแฮปปี้

เราเป็นแบรนด์ถ้วยอนามัยที่ผลิตโดยคนไทยเพื่อให้เข้ากับสรีระของผู้หญิงไทย โดยนอกจากการทำให้ถ้วยอนามัยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้ว เรายังอยากให้ผู้หญิงไทยมีทางเลือกในการรับมือกับประจำเดือนที่สบายขึ้น
banner - inskru
logo - inskru

insKru

เราเปิดพื้นที่รวบรวมไอเดีย กิจกรรม สื่อ เทคนิคการสอน ที่แบ่งปันโดยคนในคอมมูนิตี้ ส่งต่อแรงบันดาลใจสนับสนุน และเติมพลังใจซึ่งกันและกัน