เข้าสู่ระบบ

Table of Contents
Recent Post
ปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาสังคมไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข | CHEEWID
ปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาสังคมไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

CHEEWID พามาทำความเข้าใจกับปัญหาของคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม แล้วปัญหาคนไร้บ้านเกิดจากอะไร สามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคนรุ่นใหม่
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคนรุ่นใหม่

CHEEWID พาทุกคนทำความเข้าใจกับความรู้นอกห้องเรียน เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิต ความคิด และทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น โดยทุกคนสนับสนุนได้ด้วยการระดมทุน หรือบริจาคให้องค์กรได้

Cheewit-May1-banner
ทำความรู้จัก นักพัฒนาสังคม คือใคร มีหน้าที่อะไรเพื่อสังคม

CHEEWID พาทำความรู้จักกับนักพัฒนาสังคม อาชีพดีๆ เพื่อสังคม พวกเขาคือใคร มีหน้าที่อะไรเพื่อสังคม แล้วถ้าหากใครที่กำลังสนใจอยากเป็นนักพัฒนาสังคมต้องเรียนอะไรบ้าง มาไขข้อข้องใจพร้อมกันได้ในบทความนี้

บริจาคอะไรที่ไหนดี? แนะนำ 9 สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว อยากส่งต่อโอกาส พร้อมพิกัดมูลนิธิและโครงการ

ใครที่มีสิ่งของไม่ใช้แล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถบริจาคได้หรือไม่ บริจาคอะไรดี บริจาคของที่ไหนดี ในบทความนี้ CHEEWID ได้รวม 9 สิ่งของที่บริจาคแล้วส่งต่อประโยชน์แก่ผู้รับได้จริง พร้อมพิกัดมูลนิธิและโครงการ!
บริจาคอะไรดี? แนะนำ 9 สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว อยากส่งต่อโอกาส พร้อมพิกัดมูลนิธิและโครงการ
Table of Contents

การที่เราได้มอบโอกาสหรือส่งต่อสิ่งดีๆ ให้ผู้อื่น จะสามารถทำให้สังคมหรือชุมชนได้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลัง อย่างการบริจาคสิ่งของหรือการแบ่งปันกำลังทรัพย์ ที่จะสามารถนำไปต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ 

บริจาคหนังสือ พร้อมอุปกรณ์การเรียน ที่ไหนดี

1. บริจาคหนังสือ พร้อมอุปกรณ์การเรียน

การบริจาคหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการอ่าน พัฒนาการ และการเรียนรู้ให้แก่เด็ก หากใครมีความต้องการบริจาค สามารถบริจาคได้ตั้งแต่ หนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะ หนังสือการ์ตูน และก่อนการบริจาคหนังสือ อย่าลืมเช็ดทำความสะอาด ตรวจสอบความเรียบร้อยว่าไม่มีอะไรสอดอยู่ รวมถึงตัวอักษรที่อ่านและสะกดได้อย่างชัดเจน

โครงการสร้างชีวิต เพิ่มโอกาส เพื่อเด็กพิการในชุมชน

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ (CCD) เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าพิการ และผู้พิการในชุมชน ให้เข้าถึงสิทธิ์พื้นฐาน เช่น การศึกษา อาชีพ สาธารณสุข ช่วยส่งเสริม ฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกาย จิตใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางโครงการจึงมีการเปิดรับบริจาค อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน นิทาน หนังสือเสริมทักษะ เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะในการอ่าน และเสริมสร้างจินตนาการต่อไป

โครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงาสำนักงานกรุงเทพฯ

โครงการอ่านสร้างชาติ เพื่อส่งเสริมการอ่าน สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงหนังสือ และผู้รับบริจาคสามารถเลือกหนังสือที่สนใจได้ มีการเปิดรับหนังสือทุกประเภท เช่น นิทานภาพ หนังสืออ่านเล่น หรือหนังสือทั่วไป และมูลนิธิก็จะส่งต่อไปยังโรงเรียนและชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

 • Website : http://web.mirror.or.th/
 • Facebook : มูลนิธิกระจกเงา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 061-909-1840
 • ที่อยู่ : 191 ซ.วิภาวดี 62 (แยก 4-7) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โครงการ Super Kids Charity รับบริจาคหนังสือ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนิสัยรักการอ่าน ให้กับเด็กๆ และส่งต่อหนังสือให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนตามจังหวัดต่างๆ สามารถบริจาคหนังสือได้หลายประเภท เช่น หนังสือเรียน หนังสืออ่านเล่น นิทานภาพ สมุดภาพสำหรับเด็กๆ สามารถบริจาคหนังสือมือสองผ่านศูนย์สาขา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โครงการ

 • Website : –
 • Facebook : Super Kids
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083-540-8089
 • ที่อยู่ : –

มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทนัดดามาตุ

มูลนิธิสถาบันแสงสว่างสถานศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ มีการดูแล การเรียน มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ มีการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันของในสังคม ผู้ที่สนใจก็บริจาคได้ทั้งหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะ หรือสมุดภาพ ก็บริจาคได้เช่นกัน

 

บริจาคชุดนักเรียน

2. บริจาคชุดนักเรียน ลูกเสือ ยุวะ เนตรนารี รองเท้า กระเป๋า

หากมีผู้ที่สนใจอยากจะช่วยเหลือโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนขาดแคลนด้านกำลังทรัพย์สิน แต่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถบริจาคอะไรให้โรงเรียนดี ก็สามารถบริจาคเป็น ชุดนักเรียน ลูกเสือ ยุวะ เนตรนารี รองเท้า กระเป๋า ซึ่งจะช่วยลดปัญหารายจ่าย ให้กับผู้ปกครองที่ไม่มีทุนทรัพย์มากพอ ซึ่งก่อนการบริจาคชุดนักเรียน ควรซัก ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนทุกตัว

โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา

โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง ทำขึ้นเพื่อรับบริจาค ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ เนตรนารี และเครื่องแต่งกาย เพื่อส่งต่อชุดเหล่านี้ไปยังผู้ขาดแคลน ชุมชน และโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ

 

มูลนิธิรับบริจาคเสื้อผ้า

3. บริจาคเสื้อผ้า 

ทุกคนสามารถเปลี่ยนจากการทิ้งเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้ว มาเป็นการบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้อื่นแทนได้ บริจาคได้ทั้งเสื้อผ้าเด็กและผู้ใหญ่ ก่อนนำมาบริจาค ควรที่จะทำความสะอาด และตรวจดูความเรียบร้อย 

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 

บริจาคของที่ไหนดี? มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือ ดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส โดยเด็กๆ จะได้รับการดูแลเหมือนครอบครัว ให้ความรัก ความอบอุ่น มอบโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต 

โครงการร้านปันกัน มูลนิธิยุวพัฒน์

ปันกันแฟรนไชส์ จุดประสงค์หลักเพื่อการแบ่งปัน เปิดรับบริจาคสิ่งของสภาพดี หรือที่ไม่ใช้แล้ว เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ฯลฯ และนำไปจำหน่ายภายในร้าน รายได้จากการจำหน่าย จะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ และเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์

มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง   

มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง จัดตั้งขึ้นตามโครงการสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิง เพื่อการฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนา ให้สามารถช่วยเหลือดูแลตัวเอง ฝึกอาชีพตามความถนัด เพื่อให้ประกอบอาชีพในสังคมต่อไปได้

 

ที่รับบริจาคโรงเท้า บริจาครองเท้าที่ไหน

4. บริจาครองเท้า 

รองเท้าที่ไม่ใส่แล้วหรือใส่ไม่ได้ สามารถบริจาคให้กับผู้ที่ต้องการ หรือผู้ที่ขาดแคลน สามารถบริจาคได้ทั้ง รองเท้าเด็ก รองเท้าผู้ใหญ่ ที่อยู่ใส่สภาพดี ก่อนบริจาคก็อย่าลืมทำความสะอาด ส่วนใครที่มีรองเท้าจนล้นตู้ และไม่แน่ใจว่าควรบริจาคของที่ไหนดี ก็เลือกไปตามพิกัดนี้ได้

โครงการคุณไม่ใช้เราขอ มูลนิธิสวนแก้ว 

มูลนิธิสวนแก้วของพระพยอม ที่ให้ความช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ มีการเปิดรับบริจาค เสื้อผ้า สิ่งของ ฯลฯ กับโครงการ “คุณไม่ใช้เราขอ” เพื่อนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ยากไร้ต่อไป

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มิสเจนีวีฟ คอลฟิลด์ สตรีตาบอดชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนาทักษะ ศักยภาพ และสร้างอาชีพ ให้มีรายได้เพื่อดำเนินชีวิตต่อไปได้

 

แนะนำสถานที่บริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

5. บริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกันการเรียนการสอน

ใครที่ไม่รู้ว่าจะบริจาคของให้โรงเรียนเป็นอะไรดี สามารถบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ เพราะสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน จะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองก็ได้เช่นกัน ก่อนการบริจาค ควรตรวจเช็กอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง มูลนิธิกระจกเงา

เปิดรับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกสภาพการใช้งาน เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียน เช่น โน้ตบุ๊ก เครื่องปรินต์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด อุปกรณ์ที่พังมูลนิธิก็รับ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็กอุปกรณ์ให้สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และนำส่งต่อให้กับโรงเรียนอื่นๆ

 

บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าไม่ใช้แล้ว

6. บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้า

หากใครมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสีย สามารถนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิได้ ซึ่งการบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ หรือนำไปขาย เพื่อสร้างรายได้ และนำเงินไปช่วยเหลือต่อไป

โครงการรับบริจาค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสีย

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสีย มาซ่อมแซม ดัดแปลง และไปขายสร้างรายได้ช่วยเหลือคนพิการ คนด้อยโอกาส รวมถึงนำคอมพิวเตอร์ที่สภาพดี  ไปส่งต่อให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน

มูลนิธิสวนแก้ว

โครงการจากพระพยอม ที่เปิดรับสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว โดยการบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และนำสิ่งของเหล่านี้ กลับมาขายให้กับคนที่มีรายได้น้อย เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย หรือสามารถซื้อสินค้าไปซ่อมแซม และนำไปขายเพื่อสร้างรายได้

 

หาที่บริจาคเฟอร์นิเจอร์สภาพดี

7. บริจาคเฟอร์นิเจอร์ สภาพดี 

ใครที่กำลังวางแผนจัดบ้านใหม่ กำลังย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน และมีเฟอร์นิเจอร์สภาพดีที่ยังเหลืออยู่ และไม่สามารถขนไปด้วยได้หมด หากทิ้งไว้ก็เปล่าประโยชน์ หากเลือกส่งต่อ ก็จะมีประโยชน์สำหรับคนอื่นๆ ที่ต้องการได้มากกว่า

โครงการร้านปันกัน มูลนิธิยุวพัฒน์

วัตถุประสงค์ของโครงการร้านปันกันในส่วนของการบริจาคเฟอร์นิเจอร์ เพื่อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ให้กับบุคคลและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน โดยการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้ที่ต้องการ

 

บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

8. บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

บ้านพักคนชราบริจาคอะไรดี? อุปกรณ์การแพทย์สำคัญมาก สำหรับบ้านพักคนชรา โดยเฉพาะคนไข้ที่ต้องการการดูแล 24 ชั่วโมง การให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ ก็เป็นตัวเลือกที่ดี ที่ไม่ควรมองข้าม

โครงการป่วยให้ยืม

การนำอุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น เตียงผู้ป่วย เก้าอี้วิวแชร์เพื่อให้ผู้ป่วยได้ยืมใช้ในการรักษาที่บ้าน ช่วยลดภาระและค่าใช้จ่าย ซึ่งมูลนิธิก็เปิดรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ไม่ใช้งานแล้ว และให้ยืมฟรี สำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยและต้องการใช้งาน

 

บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง

9. บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง 

อาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต การบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง จะสามารถนำไปส่งต่อคนที่กำลังประสบปัญหา ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ในการบริจาคอาหารแห้ง และบริจาคอะไรดี ก็สามารถบริจาคได้ทั้ง ข้าวสาร ไข่ รวมถึงอาหารกระป๋องต่างๆ

โครงการอาหารเพื่อน้อง

มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต Newvison ให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กนอกพื้นที่เขตการศึกษา ให้ได้รับปัจจัยพื้นฐาน เช่น อาหาร ที่อยู่ การศึกษา และส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือ สามารถแบ่งปันเป็นอาหารแห้งได้ เช่น ข้าวสาร ไข่ มาม่า เพื่อที่โครงการจะนำไปประกอบอาหารให้เด็กๆ ในมูลนิธิต่อไป

ปันบุญช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง

โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงเคยโดนทารุณกรรม หรือมีปัญหาครอบครัว ฯลฯ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จะให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู ให้การศึกษา ฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถร่วมสนับสนุนเป็น อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง นมผงและนมกล่องเด็ก เพื่อที่สมาคมจะนำไปจัดสรรให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป

โครงการขอของเติมถุง

เติมของใส่ถุง 1 ครั้ง = เติมพลังและกำลังใจ โดยมูลนิธิอิสรชน Issarachon foundation มุ่งเน้นไปที่คนไร้ที่พึ่ง และคนไร้บ้าน แจกจ่าย สิ่งของจำเป็น และอาหารแห้ง ของใช้ในการดำรงชีวิต เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และยากันยุง สามารถส่งของไปที่มูลนิธิ หรือนำของไปส่งด้วยตัวเองก็ได้เช่นกัน

 • Website : www.issarachonfound.com
 • Facebook : มูลนิธิอิสรชน
 • เบอร์โทรศัพท์ : 092-865-6651
 • ที่อยู่ : 707-709 ซ.พีระพงษ์ ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
 • บริจาคเป็นกำลังทรัพย์ : Cheewid

โครงการ 27 บาทของคุณ เพื่อความหวังของคนไร้ที่พึ่ง

ให้คนไร้ที่พึ่งเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และปัจจัย 4 ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมูลนิธิอิสรชน Issarachon foundation จัดตั้งโครงการนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ใครอยากร่วมช่วยเหลือก็สามารถทำได้ เช่น ร่วมสมทบทุน บริจาคสิ่งของ และของที่ได้จากการบริจาค จะถูกนำไปจัดสรรให้อีก 4 โครงการหลักของมูลนิธิด้วยเช่นกัน

 • Website : https://www.issarachonfound.com/
 • Facebook : มูลนิธิอิสรชน
 • เบอร์โทรศัพท์ : 092-865-6651
 • ที่อยู่ : 707-709 ซ.พีระพงษ์ ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
 • บริจาคเป็นกำลังทรัพย์ : Cheewid

 

บริจาคของที่ไหนได้บ้าง

สรุป

การบริจาคสิ่งของเหลือใช้ที่จำเป็น ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้รับนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ผู้ให้เองก็ได้มีส่วนช่วยลดการผลิตสินค้าฟุ่มเฟือยอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน บางโครงการบริจาค สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ พร้อมทั้งได้รับความสุขใจที่ได้แบ่งปัน ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วเสมอไป เนื่องจากโครงการอีกมากมายสามารถนำทุนทรัพย์ไปขยายต่องานเพื่อสังคมได้

หากใครที่สนใจบริจาคเป็นกำลังทรัพย์ คุณสามารถเลือกบริจาคผ่านมูลนิธิได้โดยตรง หรือบริจาคผ่าน Cheewid องค์กรที่รวบรวมมูลนิธิหรือโครงการช่วยเหลือสังคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรมาไว้ที่เดียวกัน เราดำเนินการโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งผู้บริจาคสามารถยังตรวจสอบและติดตามผลความถูกต้องได้ว่าทุกบาททุกสตางค์ของท่านจะส่งตรงไปยังองค์กรเพื่อสังคมแน่นอน

แคมเปญที่เกี่ยวข้อง

banner - ira for all campaign ira For All - บริจาคผ้าอนามัยเพื่อรักษาสุขอนามัยและศักดิ์ศรีของทุกคน

การมีสุขอนามัยที่ดีเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แต่กลับเป็นปัญหาด้านสังคมที่มักถูกมองข้าม และเป็นปัญหาที่กระทบเพศหญิงทุกวัยทุกสถานที่ โครงการ “ไอร่าสำหรับทุกคน” เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขการขาดแคลนนี้โดยตรง

banner - apsw punboon
ร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือดูแลผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนจากปัญหาความรุนแรงต่างๆ เพราะการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้
banner - issarachon ขอของเติมถุว
logo - issarachon

โครงการขอของเติมถุง

ในสถานการณ์ยามวิกฤติช่วงนี้ หลายท่านต้องออกจากงาน และกลายมาเป็นผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะจำนวนมาก รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ลดถอยลง บางคนแทบไม่มีเงินที่จะซื้อหาอาหารเพื่อประทังชีวิต