เข้าสู่ระบบ

Table of Contents
Recent Post
13 วิธีการดูแลผู้สูงอายุแบบรอบด้าน คนในครอบครัวต้องรู้!
13 วิธีการดูแลผู้สูงอายุแบบรอบด้าน คนในครอบครัวต้องรู้!

ในบทความนี้ CHEEWID จะมาแนะนำการดูแลผู้สูงวัยในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องอาหารการกิน สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต สุขอนามัย สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุในครอบครัวสามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีและมีความสุข 

Fundraising คืออะไร วิธีการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนองค์กรดีๆ เพื่อสังคม
Fundraising คืออะไร วิธีการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนองค์กรดีๆ เพื่อสังคม

CHEEWID จะพาไปทำความรู้จักกับการระดมทุน หรือที่เรียกกันว่า Fundraising ว่าคืออะไร มีวิธีหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนองค์กร หรือโครงการดีๆ เพื่อสังคมอย่างไรได้บ้าง

ทำความเข้าใจสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่มนุษย์พึงได้รับ
ทำความเข้าใจสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่มนุษย์พึงได้รับ

สิทธิขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรได้รับเมื่ออยู่ภายใต้การปกครองของรัฐ CHEEWID จะพามาดูว่าสิทธิขั้นพื้นฐานมีอะไรบ้าง และในบริบทของคนไทยมีปัญหาการเข้าถึงอย่างไร

รวมวัฒนธรรม ความเชื่อเกี่ยวกับความตาย ตายแล้วไปไหน โลกหลังความตายมีจริงไหม
รวมวัฒนธรรม ความเชื่อเกี่ยวกับความตาย ตายแล้วไปไหน โลกหลังความตายมีจริงไหม

ความตาย เป็นปลายทางของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนต้องพบเจอ บทความนี้ CHEEWID จะรวบรวมความเชื่อเกี่ยวกับความตาย ไขข้อสงสัยว่าโลกแห่งความตายมีจริงไหม ไปดูกัน

รวม 11 มูลนิธิ บริจาคสำหรับคนพิการ เพื่อสร้างโอกาส และชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบัน การบริจาคเพื่อคนพิการสามารถทำได้ง่ายๆ ทาง CHEEWID มีช่องทางการบริจาคผ่านมูลนิธิที่เปิดให้บริการโดยไม่หวังผลตอบแทนมาฝาก
รวม 11 มูลนิธิ บริจาคสำหรับคนพิการ เพื่อสร้างโอกาส และชีวิตที่ดีขึ้น
Table of Contents

สังคมไทยในปัจจุบัน สวัสดิการของคนพิการนั้นไม่ได้ครอบคลุมมากพอที่จะสามารถช่วยให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น หรือเกื้อหนุนให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

เมื่อความพิการกลับกลายมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจนการมีส่วนร่วมในสังคม การบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนพิการ จึงช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงความต้องการขั้นพื้นฐานมากยิ่งขึ้น จะมีช่องทางไหนในการบริจาคให้คนพิการ หรือมีมูลนิธิที่น่าเชื่อถือใดที่เข้ามาช่วยพัฒนาชีวิตของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้นบ้าง ไปดูกันเลย

คนพิการในสังคมไทย บริจาคคนพิการ

คนพิการในสังคมไทย

สังคมไทยในปัจจุบันมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ผู้ที่มีความพิการใช้ชีวิตลำบากมากยิ่งขึ้น เช่น รถประจำทางที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานของผู้พิการ หรือทางเท้าที่ไม่สะดวกมากพอต่อผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น หรือนั่งรถเข็น รวมไปถึงสวัสดิการของรัฐที่ยังครอบคลุมไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้คนพิการไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยง่าย

ผลสำรวจสถิติของผู้พิการในสังคมไทย พบว่ามีผู้พิการประมาณ 3.7 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 5.5 ของประชากรทั่วไป ล้วนไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างครบถ้วน ทั้งเรื่องการประกอบอาชีพ การจดทะเบียน และการศึกษา เนื่องจากไม่ได้รับข่าวสารที่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการได้ เป็นผลให้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้

อาจเป็นเพราะรัฐไม่ได้มีความจริงจังหรือกำลังในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนพิการมากพอ ทำให้ยังมีคนพิการบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ดังนั้นการบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนพิการ จึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแห่งการสนับสนุนที่ดีให้กับคนพิการในสังคมนี้ได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

รวมรายชื่อและข้อมูล 11 มูลนิธิเพื่อคนพิการ 

ในทุกการบริจาค ผู้ให้ก็ควรจะมั่นใจว่าสื่อกลางที่เข้ามาขับเคลื่อนโอกาส จะนำความช่วยเหลือไปถึงมือของผู้ที่ต้องการอย่างแท้จริง Cheewid ขอเป็นกระบอกเสียงส่งต่อข้อมูลการบริจาคผ่านทางมูลนิธิคนพิการ ดังนี้ 

 

บริจาคช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

1. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริจาคให้กับเด็กพิการ ได้ทางมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  สถานที่การกุศลแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนา และฟื้นฟูเด็กพิการ เพื่อที่จะทำให้เด็กพิการสามารถช่วยเหลือตนเอง และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอยู่ในสังคม

 • ที่อยู่ : 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ : 02-5399958
 • อีเมล : fcdthailand@yahoo.com
 • เว็บไซต์ : https://fcdthailand.org/ 
 • Line ID : @fbz7291b

 

2. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์กรหรือสถานสาธารณกุศล พร้อมช่วยเหลือคนพิการทุกอย่างที่สร้างประโยชน์ได้ เช่น บริการล่ามภาษามือให้กับผู้ที่มีความพิการทางการได้ยิน การจัดงานสำหรับผู้พิการทุกประเภท การผลิตสื่อต่างๆ สำหรับคนพิการทางการได้ยิน การลงพื้นที่เพื่อไปตรวจเยี่ยมคนพิการ นำไปสู่การส่งเสริมสวัสดิการจากทางภาครัฐ ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมบริจาคอุปกรณ์คนพิการ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการได้

 • ที่อยู่ : 27/1-5 ซ. อรุณอมรินทร์ 39 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ : 02-1861188
 • อีเมล : info@ufpyimsoo.org
 • เว็บไซต์ : https://forallcenter.org/index.php/donate/ 
 • Line id : @wiriya

 

3. โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

บ้านเด็กตาบอด มูลนิธิคนพิการซ้ำซ้อน โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ดำเนินการในรูปแบบของโรงเรียนประจำ รับเด็กพิการตั้งแต่ช่วงอายุ 2 – 16 ปี พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กตาบอดและผู้พิการซ้ำซ้อน ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น โดยสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริจาคเงินให้แก่คนพิการ เลี้ยงอาหาร หรือบริจาคสิ่งของ 

 • ที่อยู่ : 21/13 รามอินทรา 34 แยก 19 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ : 02-5104895
 • อีเมล : cfbt.bkk@gmail.com
 • เว็บไซต์ : https://cfbt.or.th/bkk/ 
 • Line ID : cfbt.bkk

 

บริจาคมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

4. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

มูลนิธิเพื่อคนพิการและด้อยโอกาส สามารถบริจาคผ่านทางมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ องค์กรการกุศล พร้อมช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ อาชีพ สังคม แก่คนพิการ เพื่อที่จะทำให้ผู้มพิการมีสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีการช่วยเหลือผู้พิการจนกว่าจะสามารถดำรงชีวิตและพึ่งพาตนเองได้ มีการบริการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน และระดับวัยเรียน ไม่ว่าจะเป็นแบบไป-กลับโรงเรียน หรือระบบโรงเรียนประจำ

 • ที่อยู่ : 78 11 หมู่ที่ 1 ถ. ติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 
 • โทรศัพท์ : 02-5839597
 • อีเมล : office@fwc1954.org
 • เว็บไซต์ : https://www.fwc1954.org/ 
 • Line ID : fwc1954

 

5. มูลนิธิคนพิการไทย

มูลนิธิคนพิการไทย ช่องทางบริจาคให้กับคนพิการ พร้อมเปิดช่วยเหลือบุคคลปัญญาอ่อน ที่มีการขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์ มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะให้กับบุคคลปัญญาอ่อนในทุกๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมให้สามารถใช้ชีวิต และช่วยเหลือตนเองได้

 • ที่อยู่ : 78/63 หมู่ 1 ถนน ติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 
 • โทรศัพท์ : 02-5820898
 • อีเมล : tdf_tw@hotmail.com
 • เว็บไซต์ : http://www.tdf.or.th/ 

 

6. มูลนิธิราชสุดา

มูลนิธิเพื่อคนพิการและด้อยโอกาส มูลนิธิราชสุดา มีพระราชประสงค์ให้เป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษา สามารถเข้ามาร่วมบริจาค  เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพให้แก่ผู้ที่มีความพิการ เพื่อที่จะส่งเสริมให้มีความสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งผู้พิการหูหนวก หูตึง พูดไม่ได้ พูดผิดปกติ เป็นต้น 

 • ที่อยู่ : 132/111 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 
 • โทรศัพท์ : 02-8892204
 • อีเมล : ratchasuda.F@gmail.com
 • เว็บไซต์ : https://www.ratchasuda.org/th/

 

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

7. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สถานสาธารณกุศลอีกแห่ง คือ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นสถานสงเคราะห์คนพิการทางสมอง ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มีความพิการทางด้านสติปัญญา ให้ผู้พิการเหล่านี้ได้มีการดำรงชีวิตประจำวันได้สะดวกมากขึ้น รวมไปถึงเผยแพร่วิธีการป้องกันการเกิดความพิการทางด้านสติปัญญาหรือภาวะปัญญาอ่อน

 • ที่อยู่ : 362 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ : 02-2150781
 • อีเมล : fmrth@hotmail.com
 • เว็บไซต์ : https://fmrth.org/index.php?route=common/main 
 • Line ID : 0955506812

 

8. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย องค์กรเอกชนสาธารณกุศล คอยช่วยเหลือผู้พิการทางด้านการมองเห็น ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดเชื้อชาติ และไม่จำกัดศาสนา ช่วยในเรื่องการฝึกอบรมด้านอาชีพ และให้การศึกษาสายสามัญ ทำให้ผู้พิการทางด้านการมองเห็นได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม

 • ที่อยู่ : 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ : 02-3548365
 • อีเมล : service@blind.or.th
 • เว็บไซต์ : https://blind.or.th/ 
 • Line ID : @hrh7541n

 

9. มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก องค์กรสาธารณกุศลที่ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการทางการได้ยิน โดยสิ่งที่ทางมูลนิธิให้ความสำคัญมากที่สุดคือ การส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ของครู เพื่อที่จะพัฒนาระบบการศึกษาของคนหูหนวก

 • ที่อยู่ : 137 ถ. พระรามที่ ๕ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ : 02-2415169
 • อีเมล : deafthai@gmail.com
 • เว็บไซต์ : https://www.deafthai.org/ 
 • Line ID : @deafthai 

 

10. มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

การบริจาคให้คนพิการผ่านทางมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด จะช่วยเหลือผู้ที่พิการทางการมองเห็น เพื่อให้เกิดความชำนาญเกี่ยวกับงานของอาชีพต่างๆ ส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์ของชีวิตให้ผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นได้เกิดความเชื่อมั่น มีอาชีพ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 • ที่อยู่ : 77 ถนน จันทน์เก่า แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ : 02-6780763
 • อีเมล : patimahporn@gmail.com
 • เว็บไซต์ : https://www.fepblind.org/ 

 

11. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เป็นมูลนิธิเพื่อคนพิการและด้อยโอกาสที่เปิดร่วมบริจาค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพศหญิงอายุ 18 ปีเป็นต้นไป ไม่มีญาติ ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง และจดทะเบียนคนพิการถูกต้อง เพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในสังคม

 • ที่อยู่ : 105 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 
 • โทรศัพท์ : 038241741
 • อีเมล : karunyawet@hotmail.com
 • เว็บไซต์ :http://karunyawet.go.th/th/ 
 • Line ID : @823tbgfq

 

ผลกระทบที่สามารถสร้างได้ จากการบริจาคช่วยเหลือคนพิการ

ผลกระทบที่สามารถสร้างได้ จากการบริจาคช่วยเหลือคนพิการ

การบริจาคช่วยเหลือคนพิการ เป็นสายธารน้ำใจที่ส่งต่อให้เพื่อนมนุษย์สามารถดำรงชีวิตต่อไปในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข ทำให้หลายชีวิตสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้มหาศาล อีกทั้งยังสามารถช่วยต่อชีวิตของผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งการบริจาคนั้นก็นับได้ว่าช่วยสร้างแต่สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นได้ในสังคม และการบริจาคก็มีประโยชน์ต่อผู้ให้ด้วยเช่นเดียวกัน

 • การบริจาคลดหย่อนภาษีได้

บริจาคช่วยเหลือคนพิการช่วยให้ผู้บริจาคสามารถนำยอดบริจาคมาลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน แต่จะต้องไม่เกิน 10% ของรายได้ หลังจากที่ได้มีการหักค่าใช้จ่าย  และค่าลดหย่อนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินบริจาค ถือได้ว่าการบริจาคสามารถสร้างประโยชน์ให้ทั้งผู้ให้และผู้รับเลยทีเดียว

 • สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับคนในสังคม

การบริจาคให้คนพิการ เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนในสังคมได้มีจิตสำนึกที่ดีในการเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในสังคม นอกจากนี้ยังช่วยสร้างโอกาสให้คนพิการได้ใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติทั่วไป ทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 • สร้างโอกาสที่ดีให้ผู้พิการ

บริจาคให้คนพิการหรือเด็กพิการ ช่วยสร้างโอกาสที่ดีในการเข้าถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของ เงิน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ก็ล้วนเป็นตัวช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการทำงาน การศึกษา ที่อยู่อาศัย หรือสุขภาพ เป็นต้น

 • ผู้พิการกับการพัฒนาสังคม

ความช่วยเหลือของผู้คนในสังคมที่บริจาคช่วยเหลือคนพิการ ทำให้ผู้คนเหล่านี้ได้รับโอกาสในการศึกษาและการทำงาน ทำให้สังคมพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้น ช่วยทำให้ผู้พิการมีรายได้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เดือดร้อนสังคมและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นแรงงานสำคัญที่จะสามารถพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต

 

สรุป

คนพิการต้องพบกับความไม่เท่าเทียมในการดำเนินชีวิต ซึ่งสามารถสังเกตได้ง่ายๆ จาก ห้องน้ำสาธารณะ ระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงทางเท้าที่ไม่มีสำหรับผู้พิการ นอกจากนี้ โอกาสในการมีงานทำ การศึกษา ที่ไม่ได้สร้างโอกาสให้ผู้พิการได้มีเหมือนคนกลุ่มอื่น ทั้งที่จริงแล้วผู้พิการก็คือส่วนหนึ่งของสังคมด้วยเช่นเดียวกัน การบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนพิการจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะสามารถสร้างโอกาสและความสุขให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้

Cheewid เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงทุกการบริจาคให้แก่องค์กรเพื่อสังคมโดยตรง เรามีหลากหลายโครงการที่เปิดระดมทุนเพื่อการบริจาคตามประเด็นที่คุณสนใจ รวมถึงการบริจาคเพื่อผู้พิการ รับประกันได้เลยว่าเงินที่บริจาคจะไปถึงผู้รับอย่างโปรงใส่ และสร้างผลกระทบได้แน่นอน

แคมเปญที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนการช่วยเหลือผู้พิการด้านต่างๆ รอบด้าน ทั้งการเลี้ยงอาหาร การศึกษา อุปกรณ์ การฝึกอาชีพ หรือสนับสนุนการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคอื่นๆ ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ
banner - campaign ccd dream house
สนับสนุนเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการอย่างยั่งยืน ผู้พิการจะได้พักอาศัยอยู่ในสถานที่ปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตภายใต้ความจำกัด ตรงตามประเภทความพิการที่เหมาะสม รวมทั้งได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อฟื้นฟู