เข้าสู่ระบบ

Table of Contents
Recent Post
ปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาสังคมไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข | CHEEWID
ปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาสังคมไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

CHEEWID พามาทำความเข้าใจกับปัญหาของคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม แล้วปัญหาคนไร้บ้านเกิดจากอะไร สามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคนรุ่นใหม่
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคนรุ่นใหม่

CHEEWID พาทุกคนทำความเข้าใจกับความรู้นอกห้องเรียน เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิต ความคิด และทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น โดยทุกคนสนับสนุนได้ด้วยการระดมทุน หรือบริจาคให้องค์กรได้

รวม 11 มูลนิธิ บริจาคสำหรับคนพิการ เพื่อสร้างโอกาส และชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบัน การบริจาคเพื่อคนพิการสามารถทำได้ง่ายๆ ทาง CHEEWID มีช่องทางการบริจาคผ่านมูลนิธิที่เปิดให้บริการโดยไม่หวังผลตอบแทนมาฝาก
รวม 11 มูลนิธิ บริจาคสำหรับคนพิการ เพื่อสร้างโอกาส และชีวิตที่ดีขึ้น
Table of Contents

สังคมไทยในปัจจุบัน สวัสดิการของคนพิการนั้นไม่ได้ครอบคลุมมากพอที่จะสามารถช่วยให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น หรือเกื้อหนุนให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

เมื่อความพิการกลับกลายมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจนการมีส่วนร่วมในสังคม การบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนพิการ จึงช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงความต้องการขั้นพื้นฐานมากยิ่งขึ้น จะมีช่องทางไหนในการบริจาคให้คนพิการ หรือมีมูลนิธิที่น่าเชื่อถือใดที่เข้ามาช่วยพัฒนาชีวิตของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้นบ้าง ไปดูกันเลย

คนพิการในสังคมไทย บริจาคคนพิการ

คนพิการในสังคมไทย

สังคมไทยในปัจจุบันมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ผู้ที่มีความพิการใช้ชีวิตลำบากมากยิ่งขึ้น เช่น รถประจำทางที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานของผู้พิการ หรือทางเท้าที่ไม่สะดวกมากพอต่อผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น หรือนั่งรถเข็น รวมไปถึงสวัสดิการของรัฐที่ยังครอบคลุมไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้คนพิการไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยง่าย

ผลสำรวจสถิติของผู้พิการในสังคมไทย พบว่ามีผู้พิการประมาณ 3.7 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 5.5 ของประชากรทั่วไป ล้วนไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างครบถ้วน ทั้งเรื่องการประกอบอาชีพ การจดทะเบียน และการศึกษา เนื่องจากไม่ได้รับข่าวสารที่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการได้ เป็นผลให้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้

อาจเป็นเพราะรัฐไม่ได้มีความจริงจังหรือกำลังในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนพิการมากพอ ทำให้ยังมีคนพิการบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ดังนั้นการบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนพิการ จึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแห่งการสนับสนุนที่ดีให้กับคนพิการในสังคมนี้ได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

รวมรายชื่อและข้อมูล 11 มูลนิธิเพื่อคนพิการ 

ในทุกการบริจาค ผู้ให้ก็ควรจะมั่นใจว่าสื่อกลางที่เข้ามาขับเคลื่อนโอกาส จะนำความช่วยเหลือไปถึงมือของผู้ที่ต้องการอย่างแท้จริง Cheewid ขอเป็นกระบอกเสียงส่งต่อข้อมูลการบริจาคผ่านทางมูลนิธิคนพิการ ดังนี้ 

 

บริจาคช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

1. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริจาคให้กับเด็กพิการ ได้ทางมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  สถานที่การกุศลแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนา และฟื้นฟูเด็กพิการ เพื่อที่จะทำให้เด็กพิการสามารถช่วยเหลือตนเอง และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอยู่ในสังคม

 • ที่อยู่ : 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ : 02-5399958
 • อีเมล : fcdthailand@yahoo.com
 • เว็บไซต์ : https://fcdthailand.org/ 
 • Line ID : @fbz7291b

 

2. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์กรหรือสถานสาธารณกุศล พร้อมช่วยเหลือคนพิการทุกอย่างที่สร้างประโยชน์ได้ เช่น บริการล่ามภาษามือให้กับผู้ที่มีความพิการทางการได้ยิน การจัดงานสำหรับผู้พิการทุกประเภท การผลิตสื่อต่างๆ สำหรับคนพิการทางการได้ยิน การลงพื้นที่เพื่อไปตรวจเยี่ยมคนพิการ นำไปสู่การส่งเสริมสวัสดิการจากทางภาครัฐ ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมบริจาคอุปกรณ์คนพิการ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการได้

 • ที่อยู่ : 27/1-5 ซ. อรุณอมรินทร์ 39 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ : 02-1861188
 • อีเมล : info@ufpyimsoo.org
 • เว็บไซต์ : https://forallcenter.org/index.php/donate/ 
 • Line id : @wiriya

 

3. โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

บ้านเด็กตาบอด มูลนิธิคนพิการซ้ำซ้อน โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ดำเนินการในรูปแบบของโรงเรียนประจำ รับเด็กพิการตั้งแต่ช่วงอายุ 2 – 16 ปี พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กตาบอดและผู้พิการซ้ำซ้อน ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น โดยสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริจาคเงินให้แก่คนพิการ เลี้ยงอาหาร หรือบริจาคสิ่งของ 

 • ที่อยู่ : 21/13 รามอินทรา 34 แยก 19 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ : 02-5104895
 • อีเมล : cfbt.bkk@gmail.com
 • เว็บไซต์ : https://cfbt.or.th/bkk/ 
 • Line ID : cfbt.bkk

 

บริจาคมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

4. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

มูลนิธิเพื่อคนพิการและด้อยโอกาส สามารถบริจาคผ่านทางมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ องค์กรการกุศล พร้อมช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ อาชีพ สังคม แก่คนพิการ เพื่อที่จะทำให้ผู้มพิการมีสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีการช่วยเหลือผู้พิการจนกว่าจะสามารถดำรงชีวิตและพึ่งพาตนเองได้ มีการบริการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน และระดับวัยเรียน ไม่ว่าจะเป็นแบบไป-กลับโรงเรียน หรือระบบโรงเรียนประจำ

 • ที่อยู่ : 78 11 หมู่ที่ 1 ถ. ติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 
 • โทรศัพท์ : 02-5839597
 • อีเมล : office@fwc1954.org
 • เว็บไซต์ : https://www.fwc1954.org/ 
 • Line ID : fwc1954

 

5. มูลนิธิคนพิการไทย

มูลนิธิคนพิการไทย ช่องทางบริจาคให้กับคนพิการ พร้อมเปิดช่วยเหลือบุคคลปัญญาอ่อน ที่มีการขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์ มีการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะให้กับบุคคลปัญญาอ่อนในทุกๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมให้สามารถใช้ชีวิต และช่วยเหลือตนเองได้

 • ที่อยู่ : 78/63 หมู่ 1 ถนน ติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 
 • โทรศัพท์ : 02-5820898
 • อีเมล : tdf_tw@hotmail.com
 • เว็บไซต์ : http://www.tdf.or.th/ 

 

6. มูลนิธิราชสุดา

มูลนิธิเพื่อคนพิการและด้อยโอกาส มูลนิธิราชสุดา มีพระราชประสงค์ให้เป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษา สามารถเข้ามาร่วมบริจาค  เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพให้แก่ผู้ที่มีความพิการ เพื่อที่จะส่งเสริมให้มีความสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งผู้พิการหูหนวก หูตึง พูดไม่ได้ พูดผิดปกติ เป็นต้น 

 • ที่อยู่ : 132/111 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 
 • โทรศัพท์ : 02-8892204
 • อีเมล : ratchasuda.F@gmail.com
 • เว็บไซต์ : https://www.ratchasuda.org/th/

 

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

7. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สถานสาธารณกุศลอีกแห่ง คือ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นสถานสงเคราะห์คนพิการทางสมอง ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มีความพิการทางด้านสติปัญญา ให้ผู้พิการเหล่านี้ได้มีการดำรงชีวิตประจำวันได้สะดวกมากขึ้น รวมไปถึงเผยแพร่วิธีการป้องกันการเกิดความพิการทางด้านสติปัญญาหรือภาวะปัญญาอ่อน

 • ที่อยู่ : 362 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ : 02-2150781
 • อีเมล : fmrth@hotmail.com
 • เว็บไซต์ : https://fmrth.org/index.php?route=common/main 
 • Line ID : 0955506812

 

8. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย องค์กรเอกชนสาธารณกุศล คอยช่วยเหลือผู้พิการทางด้านการมองเห็น ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดเชื้อชาติ และไม่จำกัดศาสนา ช่วยในเรื่องการฝึกอบรมด้านอาชีพ และให้การศึกษาสายสามัญ ทำให้ผู้พิการทางด้านการมองเห็นได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม

 • ที่อยู่ : 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ : 02-3548365
 • อีเมล : service@blind.or.th
 • เว็บไซต์ : https://blind.or.th/ 
 • Line ID : @hrh7541n

 

9. มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก องค์กรสาธารณกุศลที่ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการทางการได้ยิน โดยสิ่งที่ทางมูลนิธิให้ความสำคัญมากที่สุดคือ การส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ของครู เพื่อที่จะพัฒนาระบบการศึกษาของคนหูหนวก

 • ที่อยู่ : 137 ถ. พระรามที่ ๕ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ : 02-2415169
 • อีเมล : deafthai@gmail.com
 • เว็บไซต์ : https://www.deafthai.org/ 
 • Line ID : @deafthai 

 

10. มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

การบริจาคให้คนพิการผ่านทางมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด จะช่วยเหลือผู้ที่พิการทางการมองเห็น เพื่อให้เกิดความชำนาญเกี่ยวกับงานของอาชีพต่างๆ ส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์ของชีวิตให้ผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นได้เกิดความเชื่อมั่น มีอาชีพ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 • ที่อยู่ : 77 ถนน จันทน์เก่า แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ : 02-6780763
 • อีเมล : patimahporn@gmail.com
 • เว็บไซต์ : https://www.fepblind.org/ 

 

11. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เป็นมูลนิธิเพื่อคนพิการและด้อยโอกาสที่เปิดร่วมบริจาค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพศหญิงอายุ 18 ปีเป็นต้นไป ไม่มีญาติ ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง และจดทะเบียนคนพิการถูกต้อง เพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในสังคม

 • ที่อยู่ : 105 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 
 • โทรศัพท์ : 038241741
 • อีเมล : karunyawet@hotmail.com
 • เว็บไซต์ :http://karunyawet.go.th/th/ 
 • Line ID : @823tbgfq

 

ผลกระทบที่สามารถสร้างได้ จากการบริจาคช่วยเหลือคนพิการ

ผลกระทบที่สามารถสร้างได้ จากการบริจาคช่วยเหลือคนพิการ

การบริจาคช่วยเหลือคนพิการ เป็นสายธารน้ำใจที่ส่งต่อให้เพื่อนมนุษย์สามารถดำรงชีวิตต่อไปในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข ทำให้หลายชีวิตสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้มหาศาล อีกทั้งยังสามารถช่วยต่อชีวิตของผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งการบริจาคนั้นก็นับได้ว่าช่วยสร้างแต่สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นได้ในสังคม และการบริจาคก็มีประโยชน์ต่อผู้ให้ด้วยเช่นเดียวกัน

 • การบริจาคลดหย่อนภาษีได้

บริจาคช่วยเหลือคนพิการช่วยให้ผู้บริจาคสามารถนำยอดบริจาคมาลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน แต่จะต้องไม่เกิน 10% ของรายได้ หลังจากที่ได้มีการหักค่าใช้จ่าย  และค่าลดหย่อนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินบริจาค ถือได้ว่าการบริจาคสามารถสร้างประโยชน์ให้ทั้งผู้ให้และผู้รับเลยทีเดียว

 • สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับคนในสังคม

การบริจาคให้คนพิการ เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนในสังคมได้มีจิตสำนึกที่ดีในการเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในสังคม นอกจากนี้ยังช่วยสร้างโอกาสให้คนพิการได้ใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติทั่วไป ทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 • สร้างโอกาสที่ดีให้ผู้พิการ

บริจาคให้คนพิการหรือเด็กพิการ ช่วยสร้างโอกาสที่ดีในการเข้าถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของ เงิน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ก็ล้วนเป็นตัวช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการทำงาน การศึกษา ที่อยู่อาศัย หรือสุขภาพ เป็นต้น

 • ผู้พิการกับการพัฒนาสังคม

ความช่วยเหลือของผู้คนในสังคมที่บริจาคช่วยเหลือคนพิการ ทำให้ผู้คนเหล่านี้ได้รับโอกาสในการศึกษาและการทำงาน ทำให้สังคมพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้น ช่วยทำให้ผู้พิการมีรายได้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เดือดร้อนสังคมและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นแรงงานสำคัญที่จะสามารถพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต

 

สรุป

คนพิการต้องพบกับความไม่เท่าเทียมในการดำเนินชีวิต ซึ่งสามารถสังเกตได้ง่ายๆ จาก ห้องน้ำสาธารณะ ระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงทางเท้าที่ไม่มีสำหรับผู้พิการ นอกจากนี้ โอกาสในการมีงานทำ การศึกษา ที่ไม่ได้สร้างโอกาสให้ผู้พิการได้มีเหมือนคนกลุ่มอื่น ทั้งที่จริงแล้วผู้พิการก็คือส่วนหนึ่งของสังคมด้วยเช่นเดียวกัน การบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนพิการจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะสามารถสร้างโอกาสและความสุขให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ได้

Cheewid เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงทุกการบริจาคให้แก่องค์กรเพื่อสังคมโดยตรง เรามีหลากหลายโครงการที่เปิดระดมทุนเพื่อการบริจาคตามประเด็นที่คุณสนใจ รวมถึงการบริจาคเพื่อผู้พิการ รับประกันได้เลยว่าเงินที่บริจาคจะไปถึงผู้รับอย่างโปรงใส่ และสร้างผลกระทบได้แน่นอน

แคมเปญที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนการช่วยเหลือผู้พิการด้านต่างๆ รอบด้าน ทั้งการเลี้ยงอาหาร การศึกษา อุปกรณ์ การฝึกอาชีพ หรือสนับสนุนการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคอื่นๆ ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ
banner - campaign ccd dream house
สนับสนุนเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการอย่างยั่งยืน ผู้พิการจะได้พักอาศัยอยู่ในสถานที่ปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตภายใต้ความจำกัด ตรงตามประเภทความพิการที่เหมาะสม รวมทั้งได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อฟื้นฟู