เข้าสู่ระบบ

บทความน่าสนใจ จาก CHEEWID

เรารวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจจากหลากหลายงานวิจัยและประสบการณ์ที่มี โดยมีเป้าหมายคือมุ่งสร้างความตระหนักรู้เพื่อทุกชีวิต เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้คือสิ่งสำคัญ และสิ่งที่เราทำได้อีกหนึ่งอย่างคือ ขับเคลื่อนสังคมด้วยพลังของข้อมูล

13 วิธีการดูแลผู้สูงอายุแบบรอบด้าน คนในครอบครัวต้องรู้!
Knowledge

13 วิธีการดูแลผู้สูงอายุแบบรอบด้าน คนในครอบครัวต้องรู้!

ในบทความนี้ CHEEWID จะมาแนะนำการดูแลผู้สูงวัยในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องอาหารการกิน สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต สุขอนามัย สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุในครอบครัวสามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีและมีความสุข 

Read More »
Fundraising คืออะไร วิธีการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนองค์กรดีๆ เพื่อสังคม
Knowledge

Fundraising คืออะไร วิธีการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนองค์กรดีๆ เพื่อสังคม

CHEEWID จะพาไปทำความรู้จักกับการระดมทุน หรือที่เรียกกันว่า Fundraising ว่าคืออะไร มีวิธีหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนองค์กร หรือโครงการดีๆ เพื่อสังคมอย่างไรได้บ้าง

Read More »
ทำความเข้าใจสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่มนุษย์พึงได้รับ
Social Empowerment

ทำความเข้าใจสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่มนุษย์พึงได้รับ

สิทธิขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรได้รับเมื่ออยู่ภายใต้การปกครองของรัฐ CHEEWID จะพามาดูว่าสิทธิขั้นพื้นฐานมีอะไรบ้าง และในบริบทของคนไทยมีปัญหาการเข้าถึงอย่างไร

Read More »
รวมวัฒนธรรม ความเชื่อเกี่ยวกับความตาย ตายแล้วไปไหน โลกหลังความตายมีจริงไหม
Knowledge

รวมวัฒนธรรม ความเชื่อเกี่ยวกับความตาย ตายแล้วไปไหน โลกหลังความตายมีจริงไหม

ความตาย เป็นปลายทางของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนต้องพบเจอ บทความนี้ CHEEWID จะรวบรวมความเชื่อเกี่ยวกับความตาย ไขข้อสงสัยว่าโลกแห่งความตายมีจริงไหม ไปดูกัน

Read More »
สำรวจสวัสดิการผู้พิการไทย บัตรคนพิการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
Social Empowerment

สำรวจสวัสดิการผู้พิการไทย บัตรคนพิการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

บทความจากทาง CHEEWID บทความนี้จะพามาดูคำนิยาม แบบไหนที่เรียกได้ว่าเข้าข่ายผู้พิการ และถ้าหากเป็นผู้พิการ จะต้องได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง ไปหาคำตอบกันเลย!

Read More »
มูลนิธิอิสรชน โอกาส ความหวัง และเพื่อนของคนไร้บ้าน
article

มูลนิธิอิสรชน โอกาส ความหวัง และเพื่อนของคนไร้บ้าน

CHEEWID ชวนทุกคนมาสำรวจผู้คนนอนหลับไหลอยู่ตามท้องถนน ตามพื้นที่สาธารณะในเมืองหลวงของไทย สะท้อนปัญหาที่มีรากเหง้ามาจากความยากจน และความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย

Read More »
ทำความรู้จักองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรว่าคืออะไร และหน้าที่ขององค์กร
Knowledge

ทำความรู้จักองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรว่าคืออะไร และหน้าที่ขององค์กร

CHEEWID จะพาทุกคนมารู้จักกับองค์กรไม่แสวงหากำไร (Non Profit Organization หรือ NPO) ว่ามีกระบวนการทำงานอย่างไร มีบทบาทหรือสร้างผลกระทบใดต่อสังคมบ้าง ตลอดจนมีตัวอย่างองค์กรดีๆ มาแนะนำ

Read More »
Social Detox ด้วย 9 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต และสังคม
Knowledge

Social Detox ด้วย 9 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต และสังคม

Social Detox คืออีกหนึ่งวิธีที่ช่วยในการเอาตัวเราเองออกจากสังคมออนไลน์ที่วุ่นวาย หากคุณสงสัยว่าการทำ Social Detox ดีอย่างไร ทำอย่างไรได้บ้าง CHEEWID จะพาไปดูกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่คุณสามารถทำเองได้ง่ายๆ

Read More »
ทำความรู้จักรัฐสวัสดิการคืออะไร หนทางสู่ความเท่าเทียมในสังคม
Social Empowerment

ทำความรู้จักรัฐสวัสดิการคืออะไร หนทางสู่ความเท่าเทียมในสังคม

บทความนี้ CHEEWID จะพาไปทำความรู้จักว่ารัฐสวัสดิการคืออะไร มีอะไรบ้าง และในประเทศอื่นๆ นั้นมีระบบสวัสดิการสังคมอะไรบ้างที่น่าสนใจ และประเทศเหล่านั้นนำพาไปสู่ความก้าวหน้าของผู้คนในสังคมได้อย่างไร

Read More »