เข้าสู่ระบบ

บทความน่าสนใจ จาก CHEEWID

เรารวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจจากหลากหลายงานวิจัยและประสบการณ์ที่มี โดยมีเป้าหมายคือมุ่งสร้างความตระหนักรู้เพื่อทุกชีวิต เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้คือสิ่งสำคัญ และสิ่งที่เราทำได้อีกหนึ่งอย่างคือ ขับเคลื่อนสังคมด้วยพลังของข้อมูล

รักษ์ โลก รักษ์ สิ่งแวดล้อม ด้วย 11 ไอเดียธุรกิจ สินค้า รักษ์ โลก ผลิตภัณฑ์ รักษ์ โลก ผลิตภัณฑ์ รักษ์ สิ่งแวดล้อม
Knowledge

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย 11 ไอเดียเพื่อธุรกิจ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ช่วยให้โลกน่าอยู่

วิธีรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่เพื่อคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อโลกของเรามากยิ่งขึ้นผ่านมุมมองของการทำธุรกิจนั้นเป็นอย่างไรบ้าง CHEEWID จะพาทุกคนไปร่วมหาคำตอบผ่านบทความนี้กัน

Read More »
สุขภาพจิตที่ดีสำคัญอย่างไร ตรวจสภาพจิตใจ ร่วมกันแก้ไขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
Social Empowerment

สุขภาพจิตที่ดีสำคัญอย่างไร ตรวจสภาพจิตใจ ร่วมกันแก้ไขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

CHEEWID ชวนมาดูว่าสุขภาพจิตที่ดีสำคัญอย่างไร สุขภาพจิตไม่ดีเป็นอย่างไร ตลอดจนมีวิธีดูแลสุขภาพจิตอย่างไรให้เหมาะสม เพื่อช่วยให้ทุกคนในสังคมใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

Read More »
โครงการเพื่อสังคมคืออะไร กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ร่วมปันน้ำใจ สร้างโลกให้น่าอยู่
Social Empowerment

โครงการเพื่อสังคมคืออะไร ร่วมปันน้ำใจ สร้างโลกให้น่าอยู่

CHEEWID จะพาไปทำความรู้จักกับโครงการเพื่อสังคมว่าคืออะไรและมีอะไรบ้างผ่านบทความนี้ มาร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ขึ้นผ่านการแบ่งปันสิ่งที่ดีไปสู่สังคมไปด้วยกัน

Read More »
รู้จัก 9 สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ความสวยงามที่กำลังหายไป
Knowledge

รู้จัก 9 สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ความสวยงามที่กำลังหายไป

บทความนี้ CHEEWID จะพาผู้อ่านไปทำความรู้จัก 9 สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ พร้อมปัจจัยที่ทำให้สัตว์เหล่านั้นใกล้สูญพันธุ์ รวมไปถึงวิธีร่วมกันอนุรักษ์ เพื่อคงความสวยงามและความสมบูรณ์ของธรรมชาติเอาไว้ให้ได้นานที่สุด

Read More »
เจาะลึกถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและวิธีแก้ไข เพื่อทุกชีวิตที่ดีขึ้น สาเหตุ ที่ เกิด ภาวะ โลก ร้อน
Social Empowerment

เจาะลึกถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและวิธีแก้ไข เพื่อทุกชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรากันทุกคน ดังนั้น CHEEWID จึงนำสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาโลกร้อนมาให้ศึกษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

Read More »
Social Enterprise คือกิจการเพื่อสังคม ที่แก้ปัญหาสังคม
Social Empowerment

Social Enterprise คือกิจการเพื่อสังคม ที่แก้ปัญหาสังคม

Social Enterprise คือ กิจการที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญในสังคม โดยบทความนี้ CHEEWID จะพามาทำความรู้จักกับแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมมีอะไรบ้าง ส่งผลกระทบกับเราอย่างไร

Read More »
9 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ความเป็นอยู่ของชนเผ่าในประเทศไทย
Knowledge

9 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ความเป็นอยู่ของชนเผ่าในประเทศไทย

รู้จักกับ 9 ชนเผ่าในไทย และความหลากหลายทางสังคม อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกันกับทุก CHEEWID

Read More »
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปัญหา และแนวทางแก้ไข
Social Empowerment

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปัญหา และแนวทางแก้ไข

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น และยังคงอยู่มาอย่างยาวนาน Cheewid จะมาดูสาเหตุและแนวทางแก้ไขพร้อมกันได้ในบทความนี้ เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

Read More »
อาสาสมัครคืออะไร อยากเป็นอาสาสมัครต้องทำอย่างไรบ้าง
Social Empowerment

อาสาสมัครคืออะไร อยากเป็นอาสาสมัครต้องทำอย่างไรบ้าง

อาสาสมัครเป็นงานสมัครใจ ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นประโยชน์แก่สังคมหรือเฉพาะกลุ่ม ซึ่ง Cheewid ได้ตอบทุกข้อสงสัย อาสาสมัครมีคุณสมบัติแบบไหน มีรูปแบบใด ขอบเขตของการทำงานเป็นอย่างไรบ้าง มารู้ไปพร้อมกันที่นี่

Read More »