เข้าสู่ระบบ

Table of Contents
Recent Post
ปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาสังคมไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข | CHEEWID
ปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาสังคมไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

CHEEWID พามาทำความเข้าใจกับปัญหาของคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม แล้วปัญหาคนไร้บ้านเกิดจากอะไร สามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคนรุ่นใหม่
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคนรุ่นใหม่

CHEEWID พาทุกคนทำความเข้าใจกับความรู้นอกห้องเรียน เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิต ความคิด และทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น โดยทุกคนสนับสนุนได้ด้วยการระดมทุน หรือบริจาคให้องค์กรได้

โครงการเพื่อสังคมคืออะไร ร่วมปันน้ำใจ สร้างโลกให้น่าอยู่

CHEEWID จะพาไปทำความรู้จักกับโครงการเพื่อสังคมว่าคืออะไรและมีอะไรบ้างผ่านบทความนี้ มาร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ขึ้นผ่านการแบ่งปันสิ่งที่ดีไปสู่สังคมไปด้วยกัน
โครงการเพื่อสังคมคืออะไร กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ร่วมปันน้ำใจ สร้างโลกให้น่าอยู่
Table of Contents

โครงการเพื่อสังคมคือการที่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม จึงได้จัดทำโครงการหรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมหรือหยิบยื่นโอกาสและความช่วยเหลือไปสู่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

หลายๆ คนอาจมีความคิด ไอเดียที่อยากที่จะช่วยทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น หรือหลายๆ คนก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมแต่ก็ไม่รู้จะต้องเริ่มต้นอย่างไร และไม่รู้ว่าเราสามารถทำอะไรเพื่อสังคมได้บ้าง ดังนั้น เรามาดูไปพร้อมๆ กันว่า มีวิธีใดบ้างที่เราสามารถช่วยเหลือสังคม และทำเพื่อสังคมได้บ้าง

 

ทำความรู้จักโครงการเพื่อสังคม คืออะไร

ทำความรู้จักโครงการเพื่อสังคม คืออะไร

โครงการเพื่อสังคมคือการทำงานร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่งๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อมอบผลประโยชน์และหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ อาจทำโดยการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ในรูปแบบต่างๆ โดยโครงการเพื่อสังคมนี้มีทั้งเพื่อมอบความช่วยเหลือไปสู่กลุ่มคนในกลุ่มย่อยๆ เช่น คนในชุมชน เด็กนักเรียนในโรงเรียน หรือไปจนถึงส่งมอบความช่วยเหลือไปสู่วงกว้างของสังคม

ซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมต่างๆ นี้ ผู้ร่วมโครงการเพื่อสังคมมักจะเป็นผู้ที่มีจิตอาสา ต้องการให้ความช่วยเหลือโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน 

 

โครงการเพื่อสังคมมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท

โครงการเพื่อสังคม มีกี่ประเภท

โครงการเพื่อสังคมมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 

1. โครงการประเภทร่วมลงแรง

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ประเภทการร่วมลงแรง เป็นกิจกรรมที่เหมาะแก่ผู้ที่มีเวลาว่างและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลงแรงเพื่อช่วยสร้างประโยชน์ให้กับสังคม โดยผลประโยชน์ต่างๆ จะมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ นอกจากผู้เข้าร่วมอาสาจะได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้วยังช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองผ่านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้สร้างการเรียนรู้ สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น และการตระหนักรู้ต่อสังคมผ่านโครงการอีกด้วย 

หากท่านใดสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมช่วยเหลือสังคมประเภทร่วมลงแรง Cheewid ได้รวบรวมตัวอย่างโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ เอาไว้ให้ทุกคนแล้ว ดังนี้ 

 • โครงการบริจาคเลือดกับสภากาชาด

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนสภากาชาดให้มีเลือดในคลังเพียงพอต่อความต้องการในการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากปัจจุบันจำนวนเลือดในคลังบริจาคยังคงขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการรักษา ทางโครงการจึงขอการสนับสนุนจากประชาชนที่สนใจเข้ามาร่วมบริจาคเลือดให้แก่สภากาชาดเพื่อส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งโครงการนี้สามารถทำได้ตลอดทั้งปี ผู้ที่สนใจบริจาคเลือด สามารถเข้าไปบริจาคได้ตามจุดให้บริการรับบริจาคเลือดหลากหลายจังหวัดในประเทศไทย 

โดยข้อควรระวังคือผู้ที่จะบริจาคเลือดจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปบริจาคเลือดและดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงตามคำแนะนำของสภากาชาดไทย โดยข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการสามารถตรวจสอบได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

 • โครงการ Read for the blind

โครงการเพื่อการสร้างหนังสือเสียงให้แก่ผู้พิการทางสายตา เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มคลังความรู้และเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้พิการทางด้านการมองเห็น ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งจะสร้างหนังสือเสียงผ่านแอปพลิเคชัน Read For The Blind โดยข้อมูลส่วนตัวของเราจะถูกปกปิดเป็นความลับ สามารถเป็นอาสาสมัครเพื่อสร้างหนังสือเสียงให้แก่ผู้พิการทางด้านการมองเห็นได้เพียงแค่สมัครแอปพลิเคชันดังกล่าว แล้วเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อทำการบันทึกเสียงการอ่านหนังสือของเราได้เลย 

โครงการ Read For The Blind เป็นโครงการที่ยินดีเปิดรับอาสาสมัครอยู่เสมอ หากผู้ใดสนใจโครงการนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 • โครงการ อาสาคืนถิ่น

โครงการอาสาคืนถิ่นเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่ได้กลับไปยังบ้านเกิดของตนเพื่อพัฒนาชุมชนให้ไปสู่ความก้าวหน้าตามความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้นๆ โดยโครงการนี้จะเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์ผ่านการเปิดประสบการณ์ให้ในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตร วัฒนธรรม ศิลปะ และคุณค่าของภูมิปัญญาดั้งเดิม เพื่อนำไปต่อยอดและสร้างผลประโยชน์เพื่อหวนคืนสู่ชุมชนท้องถิ่น และเพิ่มสร้างให้ชุมชนกลายมาเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 

ผู้ที่สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการอาสาคืนถิ่นได้ที่ อาสาคืนถิ่น 

2. โครงการประเภทร่วมลงเงิน

โครงการเพื่อสังคมประเภทร่วมลงเงิน เป็นการที่ผู้คนสามารถมีส่วนในการร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงินเพื่อโครงการต่างๆ ตามแต่ละวัตถุประสงค์ของโครงการช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้แล้วไม่เพียงแต่การบริจาคโดยตรงเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อรวบรวมเงินหรือหารายได้มาสมทบทุนเพื่อนำไปบริจาคให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 

โดยกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการสมทบทุนหรือร่วมลงเงินมีหลากหลายโครงการ สามารถเลือกประเภทและลักษณะของโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ตามที่ต้องการได้ โดย Cheewid ได้รวบรวมตัวอย่างโครงการมาไว้ ดังนี้ 

 • โครงการ Support insKru 2023

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้คุณครูได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ รูปแบบการสอน เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน โดยโครงการจะมีการจัดทำกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่คุณครูได้นำไปปรับใช้กับการสอนได้อย่างเหมาะสม 

ซึ่งผู้ที่สนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เพื่อกลุ่มคุณครู ก็สามารถเข้ามาบริจาคสนับสนุนกิจกรรมที่จะจัดขึ้นได้ผ่านทาง Cheewid ไปสู่โครงการดีๆ ของ insKru รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสามารถติดตามได้ที่ Support insKru 2023

 • โครงการ 27 บาทของคุณ เพื่อความหวังของคนไร้ที่พึ่ง

มูลนิธิอิสรชนเป็นมูลนิธิที่ขับเคลื่อนด้วยการร่วมกันบริจาคของภาคประชาชน และเนื่องด้วยโอกาสครบรอบ 27 ปี ของมูลนิธิจึงได้จัดทำโครงการ “27 บาท ของคุณเพื่อความหวังของคนไร้ที่พึ่ง” เพื่อสนับสนุนและหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คนไร้บ้าน หรือคนยากไร้ ไร้ที่พึ่งพิง ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านโครงการต่างๆ ของมูลนิธิอิสรชน โดย 27 บาท ของทุกท่านจะมีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อคนยากไร้ เช่น โครงการ 1 อิ่ม 1 สะอาด, โครงการถุงปันสุข, โครงการปลูกปันอิ่ม และโครงการสุขภาวะข้างถนน เป็นต้น 

หากท่านใดสนใจที่จะร่วมบริจาคเพื่อให้มูลนิธิได้ส่งมอบความสุขและความหวังดีไปให้แก่คนไร้บ้านและคนยากไร้ สามารถบริจาคและดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่นี่ โครงการ “27 บาทของคุณ เพื่อความหวังของคนไร้ที่พึ่ง”

 • โครงการ กิจกรรมให้ความรู้ 6 ชุมชน

โครงการนี้เป็นโครงการจาก POSITIV GROUP Social Enterprise / GuideGURU ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่หน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันปกป้องทรัพยากรทางทะเล อีกทั้งยังช่วยเหลือพี่น้องชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 3 ชุมชน และพี่น้องชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน 3 ชุมชน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขยะในทะเล อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ทุกๆ คน ผ่านการสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอ 

ผูัที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนเพื่อการสร้างสื่อและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนชายฝั่งทะเลทั้ง 6 แห่ง สามารถดูรายละเอียดเพื่อการระดมทุนได้ที่ กิจกรรมให้ความรู้ 6 ชุมชน 

นอกจากโครงการต่างๆ ที่ได้นำเสนอไปแล้ว Cheewid ยังมีโครงการระดมทุนอีกมากมาย ที่อยากเชิญชวนทุกๆ คนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราขอเป็นตัวกลางที่จะช่วยให้การระดมทุนของทุกๆ คน ส่งต่อความช่วยเหลือไปสู่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้โดยตรง และรับประกันได้เลยว่าทุกความช่วยเหลือของทุกคนจะไปถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน 

3. โครงการประเภทร่วมบริจาคสิ่งของ

นอกจากการร่วมลงแรงเป็นอาสาสมัคร หรือการระดมทุนแล้ว การบริจาคสิ่งของก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมเพื่อส่งมอบความสุขกลับคืนสังคมได้ด้วยเช่นกัน สิ่งของบางอย่างที่เราอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วอาจกลับไปมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของผู้อื่น 

สำหรับใครที่ไม่รู้จะบริจาคอะไรดี หากที่บ้านของคุณมีสิ่งของที่ไม่ต้องการแล้วก็สามารถนำไปส่งต่อให้แก่หน่วยงาน องค์กร หรือโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ เพื่อส่งมอบสิ่งของเหล่านี้ไปให้แก่ผู้อื่นที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ ของเล่น อุปกรณ์การเรียน  หรือแม้แต่การบริจาคอาหารต่างๆ เป็นต้น 

โครงการช่วยเหลือสังคมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดรับสิ่งของบริจาคมีหลากหลายโครงการ ซึ่ง CHEEWID ได้นำตัวอย่างของโครงการเพื่อสังคมมาแบ่งปันให้กับทุกท่าน เพื่อช่วยส่งมอบของขวัญอันมีค่าจากทุกคนไปสู่ผู้ที่ต้องการได้อย่างแท้จริง 

 • โครงการ ปันกัน

โครงการปันกันจัดขึ้นโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ที่จะช่วยรวบรวมสิ่งของของทุกคนที่บริจาคมารวมกันและคัดกรองคุณภาพของสิ่งของเหล่านี้เพื่อนำกลับไปจำหน่าย และแปลงเป็นรายได้เพื่อนำไปส่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสที่ดีในการเล่าเรียนที่เพิ่มมากขึ้น 

การส่งมอบของบริจาคให้กับโครงการปันกันสามารถทำได้ตลอด โดยรายละเอียดเพิ่มเติมของการรับบริจาคสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการปันกัน

 • โครงการ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

หลายๆ คน อาจคุ้นเคยกับชื่อของ “มูลนิธิบ้านนกขมิ้น” ในนามของสถานเลี้ยงดูเด็กกำพร้า แต่บอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่เพียงที่เลี้ยงดูเด็กๆ เท่านั้น แต่เป็นบ้านและเป็นครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานแห่งชีวิตของพวกเขา และนอกจากนี้มูลนิธิบ้านนกขมิ้นยังได้ทำโครงการหลายๆ อย่างเพื่อส่งมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส อาทิ “โครงการเหลือขอ” ที่จะนำของมือสองของท่านเปลี่ยนเป็นค่าเทอมให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 

นอกจาก ”โครงการเหลือขอ” แล้ว ทุกคนยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อสิ่งต่างๆ เพิ่อสนับสนุนเพิ่มเติมให้แก่เด็กๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้ เช่น เครื่องอุปโภค บริโภค หรือทุนการศึกษา เป็นต้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ สามารถติดตามได้ที่  มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

 • โครงการ มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงาเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีโครงการช่วยเหลือสังคมหลากหลายโครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิ โดยมูลนิธิกระจกเงาเองก็เปิดรับบริจาคสิ่งของต่างๆ ที่จะช่วยส่งมอบสิ่งของและนำของบริจาคไปต่อยอดเพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสิ่งของที่มูลนิธิกระจกเงาเปิดรับบริจาคนั้นมีหลากหลายประเภทมาก ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน หนังสือ หรือข้าวของเครื่องใช้ทั่วไป เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ โดยสิ่งของต่างๆ ที่จะนำมาบริจาคควรจะต้องเป็นสิ่งของที่ยังมีสภาพที่สามารถใช้งานต่อได้ หรือสามารถซ่อมแล้วนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้  

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและประเภทของที่รับบริจาค หรือรายละเอียดของโครงการรับบริจาคสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิกระจกเงา 

 

เลือกโครงการเพื่อสังคมที่เหมาะกับตัวเอง เลือกยังไง

เลือกโครงการเพื่อสังคมที่เหมาะกับตัวเอง เลือกยังไง

Cheewid ได้นำเทคนิคง่ายๆ มาเพื่อที่ทุกคนจะได้สามารถประเมินและเลือกโครงการเพื่อสังคมที่เหมาะแก่ตนเอง โดยวิธีการเลือกกิจกรรมช่วยเหลือสังคม มีดังนี้ 

 • ประเมินทักษะของตนเอง โดยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคมนั้นๆ และสำรวจตัวคุณว่าเหมาะกับงานอาสานั้นหรือไม่ ทักษะและความช่วยเหลือของคุณอาจกำลังเป็นที่ต้องการอยู่ก็ได้ 
 • กำหนดขอบเขต ตรวจสอบและเลือกองค์กร หน่วยงาน หรือชุมชน ที่คุณสนใจจะเข้าไปเป็นอาสาสมัครหรือเข้าร่วมโครงการเพื่อสังคมตามความสนใจของคุณ
 • พิจารณาผลกระทบ ค้นหาข้อมูลว่าโครงการต่างๆ ที่คุณสนใจนั้นเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในรูปแบบใด และผลกระทบจากโครงการจะส่งผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายใด ใช่กลุ่มเป้าหมายที่คุณสนใจอยากจะช่วยเหลือหรือไม่ และอาจช่วยให้คุณรู้จักกลุ่มคนอื่นๆ ที่ต้องการช่วยเหลือเพิ่มขึ้นก็ได้
 • ความถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบและหาข้อมูลว่าองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ มีการจัดตั้งองค์กรอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และหน่วยงานนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด 
 • เรียนรู้เข้าใจในพันธกิจและค่านิยมขององค์กร โดยแต่ละหน่วยงานจะมีเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากคุณมีความคิดหรือทัศนคติที่ตรงกันกับหน่วยงานนั้นๆ จะช่วยเสริมสร้างโครงการขององค์กรต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 • การปฏิบัติต่ออาสาสมัคร คุณจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ นั้นมีการปฏิบัติต่ออาสาสมัครเป็นอย่างดี เพื่อทำให้คุณปลอดภัยจากการทำกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ
 • มีความเข้าใจที่ตรงกัน แน่นอนว่างานอาสามาสมัครเป็นงานที่ต้องลงแรงและทุ่มเทโดยที่คุณจะไม่ได้รับผลตอบแทน ดังนั้นทั้งคุณและหน่วยงานที่เปิดรับอาสาสมัครจะต้องมีความเข้าใจและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและตรงกันในเรื่องของงานอาสา 
 • โอกาสในการสร้างเครือข่าย การทำงานอาสาสมัครจะทำให้คุณได้พบปะ ติดต่อหรือสร้างสัมพันธ์กับผู้คนและองค์กรที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการสร้างเครือข่ายนั้นถือเป็นกำไรที่ได้มา เพราะวัตถุประสงค์หลักยังไงก็คือการได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
 • โอกาสการสร้างเครือข่ายอาสาในโลกออนไลน์ หลายองค์กรมีการเปิดให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในงานหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถมีส่วนร่วมได้ ซึ่ง CHEEWID ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ที่จะช่วยทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในงานอาสาสมัครได้เช่นกัน 
 • DIY คุณอาจจะพิจารณาเริ่มต้นโครงการเพื่อสังคมด้วยตัวคุณเอง หากคุณมีไอเดียดีๆ ที่อยากจะริเริ่มทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในรูปแบบใหม่ๆ คุณอาจจะเริ่มต้นทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมโดยเริ่มจากชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นการมอบความสุขและตอบแทนสิ่งที่ดีกลับคืนสู่สังคมรอบข้างได้เช่นกัน

 

เข้าร่วมโครงการเพื่อสังคม ดีอย่างไร

เข้าร่วมโครงการเพื่อสังคม ดีอย่างไร

การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคมนอกจากจะเป็นการตอบแทนสิ่งดีๆ ไปสู่สังคมแล้ว เราเองก็ยังได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นผลดีต่อตัวเรา ดังนี้ 

 • เพิ่มความมั่นใจให้ตนเอง การได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้คนจะทำให้เรามองเห็นความสามารถและคุณค่าของตัวเราเอง ภาคภูมิใจในตัวเอง และจะช่วยให้เรามีแนวโน้มที่จะมีความคิดเชิงบวกต่อตนเอง
 • เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและลดภาวะซึมเศร้า เนื่องจากจะช่วยให้คุณได้พบปะกับผู้คนที่หลากหลาย การร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยทำให้คุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และจะได้รับกำลังใจและการสนับสนุนจากคนรอบข้างด้วยเช่นกัน นอกจากนี้กิจกรรมช่วยเหลือสังคมบางประเภทเช่น การทำงานกับสัตว์ หรือธรรมชาติ ก็สามารถช่วยลดความเครียดและคลายความวิตกกังวลได้ 
 • ทำให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เนื่องจากการได้ทำกิจกรรมต่างๆ ในโครงการเพื่อสังคมบางอย่างต้องออกไปร่วมลงแรง ถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัว
 • สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับคนอื่นๆ และชุมชน  ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้ตัวเรามีข้อมูลและองค์ความรู้ที่มากขึ้นเกี่ยวกับชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คน ซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในครั้งถัดๆ ไป
 • ได้คืนคุณค่าให้กับชุมชน โดยนอกจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมจะส่งผลดีต่อตัวชุมชนหรือสังคมนั้นๆ แล้ว เราเองก็จะได้มีความตระหนักรู้ในเรื่องราวและปัญหาต่างๆ ที่เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขได้เช่นกัน 
 • พัฒนาทักษะและความสามารถต่างๆ ในระหว่างที่ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมคุณอาจจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และอาจพบกับความสามารถพิเศษใหม่ของคุณก็ได้
 • เพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นผ่านการเรียนรู้วิถีชุมชน หรือการเรียนรู้ผ่านงานอาสาสมัครบนโลกออนไลน์เช่นเดียวกัน
 • ได้ออกจาก Comfort Zone ได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างสีสันที่ดีให้กับชีวิตเราได้เช่นกัน

 

สรุป

ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่มากมายได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเป็นอาสาสมัคร การบริจาคสิ่งของ การบริจาคเงิน หรือเข้าร่วมกิจกรรมการกุศล  เป็นต้น  

โดย Cheewid ของเราซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจะขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางหรือตัวกลางที่จะช่วยให้ทุกๆ คนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมต่อการช่วยเหลือและตอบแทนสังคมได้ ผ่านการบริจาคผ่านเราไปสู่องค์กรและหน่วยงานอื่นๆ โดยตรง ทุกคนจึงสามารถมั่นใจได้ว่าความหวังดีและความช่วยเหลือของทุกคนจะไปถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน 

 

Reference:

 1. Bri Thomas. Top 7 Benefits of Community Service in Society.catchafire.org.  Published on 10 August 2022. Retrieved 05 August 2023. 
 2. CHEEWID. โครงการ 27 บาทของคุณ เพื่อความหวังของคนไร้ที่พึ่ง. cheewid.com.Retrieved 04 August 2023. 
 3. CHEEWID. สนับสนุน Ins Kru ในปี 2023. cheewid.com. Retrieved 04 August 2023. 
 4. CHEEWID. กิจกรรมให้ความรู้ 6 ชุมชนด้านการจัดการเครื่องมือประมงและการนำเที่ยว พร้อมถ่ายทำสารคดีอนุรักษ์ทางทะเล. cheewid.com. Retrieved 04 August 2023. 
 5. Christian Sarikas. Definition : What Is Community Service? . blog.prepscholar.com. Published on 19 July 2018. Retrieved 04 August 2023. 
 6. DASH MV. แนะนำกิจกรรมจิตอาสา สำหรับการทำ CSR. dashmv.com. Retrieved 04 August 2023. 
 7. Fredericksburg Christian School. 10 Things to Keep in Mind when Choosing the Right Community Service Project. fredericksburgchristian.com. Retrieved 04 August 2023. 
 8. Losta Helping Hands. 10 Helpful Ways For Giving Back to the Community. Lotsahelpinghands.com. Retrieved 04 August 2023. 
 9. Western Connecticut State University. Benefits of Community Service.wcsu.edu.  Retrieved 05 August 2023. 
 10. ปันกัน. นำของไปบริจาคได้ที่ไหนบ้าง ?. pankansociety.com. Retrieved 04 August 2023
 11. มูลนิธิกระจกเงา. บริจาคอะไรได้บ้าง. mirror.or.th. Published on 11 May 2021. Retrieved 04 August 2023. 
 12. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด. blind.or.th. Retrieved 04 August 2023. 
 13. มูลนิธิบ้านนกขมิ้น. ท่านจะช่วยเหลือเด็กๆ ได้อย่างไร?. Retrieved 04 August 2023. 
 14. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย. หน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่. blooddonationthai.com. Published on 18 July 2023. Retrieved 04 August 2023. 
 15. อาสาคืนถิ่น. อาสาคืนถิ่น. returnhomeland.com. Retrieved 04 August 2023. . 

 

แคมเปญที่เกี่ยวข้อง

banner - issarachon ขอของเติมถุว
logo - issarachon

โครงการขอของเติมถุง

มูลนิธิอิสรชน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำความดี สนับสนุนการทำงานเพื่อเพื่อนคนไร้ที่พึ่ง ด้วยการให้ที่ไม่รู้จบ ผ่าน “โครงการขอของเติมถุง”

banner - Support Childline Thailand (สายเด็ก1387)
logo - มูลนิธิสายเด็ก1387

Support Childline Thailand (สายเด็ก1387)

มูลนิธิทำงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทุกคนในประเทศไทย ตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (CRC)
banner - ingboon
logo - ingboon

ศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ วัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์)

ศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ดูแลด้านสุขภาวะพระสงฆ์ และด้านสาธารณะสงเคราะห์ คือ พระภิกษุ สามเณร และญาติโยมที่ป่วย