เข้าสู่ระบบ

Table of Contents
Recent Post
ทำความรู้จัก Fundraiser คือ เจ้าหน้าที่ระดมทุน งานระดมทุน ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
ทำความรู้จัก Fundraiser เจ้าหน้าที่ระดมทุน งานระดมทุน ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ในโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยปัญหาสังคมมากมาย CHEEWID มีอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้การสร้างผลกระทบต่อสังคมเป็นไปอย่างราบรื่นมาแนะนำ นั่นคือ Fundraiser หรือ เจ้าหน้าที่ระดมทุน

เปิดรายชื่อสัตว์ป่าสงวน คืออะไร มีกี่ชนิดในไทย อะไรบ้าง

CHEEWID พามาทำความรู้จักกับสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เหมือนหรือต่างกันอย่างไร พร้อมทั้งมาดูกันว่ามีกี่ชนิด และปัจจัยที่ทำให้เข้าเกณฑ์สัตว์สงวนมีอะไรบ้าง

รวม 11 มูลนิธิ บริจาคสำหรับคนพิการ เพื่อสร้างโอกาส และชีวิตที่ดีขึ้น
รวม 11 มูลนิธิ บริจาคสำหรับคนพิการ เพื่อสร้างโอกาส และชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบัน การบริจาคเพื่อคนพิการสามารถทำได้ง่ายๆ ทาง CHEEWID มีช่องทางการบริจาคผ่านมูลนิธิที่เปิดให้บริการโดยไม่หวังผลตอบแทนมาฝาก

บริจาคอะไรดี? แนะนำ 9 สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว อยากส่งต่อโอกาส พร้อมพิกัดมูลนิธิและโครงการ
บริจาคอะไรที่ไหนดี? แนะนำ 9 สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว อยากส่งต่อโอกาส พร้อมพิกัดมูลนิธิและโครงการ

ใครที่มีสิ่งของไม่ใช้แล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถบริจาคได้หรือไม่ บริจาคอะไรดี บริจาคของที่ไหนดี ในบทความนี้ CHEEWID ได้รวม 9 สิ่งของที่บริจาคแล้วส่งต่อประโยชน์แก่ผู้รับได้จริง พร้อมพิกัดมูลนิธิและโครงการ!

รวม 7 มูลนิธิเพื่อเด็กยากไร้ ช่องทางการบริจาคและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

CHEEWID ได้รวบรวมข้อมูลนิธิและช่องทางบริจาคแก่เด็กยากไร้กว่า 7 องค์กร เพื่อขยายช่องทางในการส่งต่อโอกาสดีในทุกๆ ด้านให้กับอนาคตของสังคม จะมีอะไรที่เราสามารถสนับสนุนได้บ้าง ตามมาดูกันเลย
รวม 7 มูลนิธิเพื่อเด็กยากไร้ ช่องทางการบริจาคและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
Table of Contents

ประเทศไทย ถือว่าเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ส่งผลให้เด็กๆ หลายคนไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ และถูกผลักออกจากระบบการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การบริจาคให้เด็กยากไร้ถือว่าเป็นวิธีสร้างโอกาสให้เด็กได้อีกหลายชีวิต รวมถึงสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้บริจาคเอง ตลอดจนภาคสังคม เราจึงอาสามาเป็นกระบอกเสียงสำหรับผู้ที่สนใจในปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมเชื่อมโยงช่องทางส่งต่อความช่วยเหลือที่หลากหลายไว้ในบทความนี้

ปัญหาและสถิติเด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย

เด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย

คลังข้อมูลกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำเสนอข้อมูลจากสถิติอ้างอิงของช่วงปีการศึกษา 2562 ทั่วประเทศไทย พบว่ามีจำนวนเด็กนักเรียนที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับกว่า 7.03 ล้านคน แต่กลับมีเด็กนักเรียนจำนวนมากกว่า 836,535 คนที่เป็นเด็กนักเรียนในกลุ่มของ ‘นักเรียนยากจนพิเศษ’ ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้ไม่ถึง 3,000 บาทต่อเดือน ทำให้มีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับสูงมาก และยังมีเด็กนักเรียนอีกมากกว่า 4 แสนคน ที่เป็นเด็กนอกระบบการศึกษา

จากข้อมูลสถิตินี้จะเห็นได้ว่า เพียงแค่ปีการศึกษาเดียวก็มีเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการศึกษาสูงมากเกิน 80 % ดังนั้น ในระยะเวลา 1 ปี หรือ 6 ปีของระยะเวลาการศึกษาภาคบังคับนั้น จะมีเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสด้านสิทธิขั้นพื้นฐานนี้อีกมากมาย ส่งผลต่อการหางานสร้างอาชีพในอนาคตอีกด้วย จึงเป็นเหตุผลที่การสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสำคัญอย่างมากต่ออนาคตของเด็กด้อยโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือจากการบริจาคโดยตรง หรือสนับสนุนผ่านทางมูลนิธิเด็กยากไร้จากโครงการที่สนใจก็ตาม

 

มูลนิธิ เพื่อ เด็ก ยากไร้ บริจาค ให้ เด็ก ยากไร้ ขาดโอกาส

รวม 7 มูลนิธิเพื่อเด็กยากไร้ สร้างโอกาส เพิ่มความสุข

การบริจาคเพื่อเด็กยากไร้ผ่านมูลนิธิที่ทำงานและเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง ความช่วยเหลือจะถูกถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง เรื่องของการบริจาคจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสบายใจจากผู้ให้ แต่ต้องเพิ่มความสุขและสร้างผลกระทบให้กับผู้รับได้จริง Cheewid จึงได้รวมข้อมูลของมูลนิธิที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง มีกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถติดตามผลได้ไว้ด้วยกัน 7 มูลนิธิจะมีมูลนิธิไหนบ้าง และมีช่องทางการติดต่ออย่างไร มาดูกัน

1. มูลนิธิสันติสุข

มูลนิธิสันติสุข เป็นองค์กรการกุศลที่สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส และเป็นโครงการที่ช่วยเหลือปัจจัยการใช้ชีวิตอื่นๆ ที่ส่งผลต่อโอกาสทางด้านการศึกษาให้ดีมากขึ้น โดยมีทั้งการสนับสนุนบริจาคทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ที่ขาดโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และยังช่วยเหลืออาหารกลางวัน รวมถึงการช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กเล็ก เด็กวัยอนุบาล เด็กในชุมชมห่างไกลที่ประสบปัญหา เพื่อให้มีโอกาสดำรงชีวิตและสร้างเสริมประสบการณ์ อาชีพ และการทำงานต่างๆ ได้ในอนาคต

 • ที่อยู่ : 100/4 ถนนอาจณรงค์, แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย, กรุงเทพ 10110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2240-1729 หรือ 0-2240-1730
 • อีเมล : santisuk@santisuk.or.th
 • เว็บไซต์ : https://www.santisuk.or.th/ 
 • Line ID : @santisukfoundation หรือ santisuk.or.th (สำหรับติดต่อโครงการอุปการะเด็ก)

2. มูลนิธิยุวพัฒน์

มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นองค์กรการกุศลที่คอยดูแลสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ให้กับเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนั้น ทางมูลนิธิยุวพัฒน์จึงให้การช่วยเหลือเรื่องการศึกษาอย่างเต็มที่ มีการสนับสนุนตั้งแต่วัยเข้าโรงเรียนของเด็กเล็ก ไปจนถึงการเรียนจบชั้น ม.6 หรือระดับการศึกษา ปวช.3 เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ระบบได้บังคับไว้จนจบ พร้อมส่งต่ออนาคตด้านการทำงานให้กับเด็กที่ขาดโอกาสทุกกลุ่ม ดังนั้น ทุกการบริจาค และการสนับสนุนช่วยเหลือเด็กยากไร้ผ่านทางมูลนิธิยุวพัฒน์ จะเป็นการช่วยเหลือด้านโอกาสทางการศึกษาโดยตรงแน่นอน

 • ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 • เบอร์โทรศัพท์ : 02-301-1093 (-5)
 • อีเมล : ybf@ybf.premier.co.th
 • เว็บไซต์ : https://www.yuvabadhanafoundation.org/  
 • Line ID : @BOS9702T

3. มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ และขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาต่อ สามารถได้รับการศึกษาจนจบในขั้นพื้นฐานตามที่ระบบการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทยได้กำหนดไว้ ดังนั้น เด็กและเยาวชนที่อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ต้องการศึกษาต่อแต่ขาดโอกาสการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ ทุนการศึกษา และปัจจัยเพิ่มเติมในการใช้ชีวิตยามฉุกเฉินนั้น ทางมูลนิธิ EDF พร้อมช่วยเหลือด้านนี้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องมีผลคะแนนการเรียนดีมารับรองใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมให้ต่อยอดอาชีพในชุมชมถิ่นกำเนิดของตนเองเพื่อสร้างรายได้ในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตได้อย่างเติบโตและเท่าเทียมทางสิทธิขั้นพื้นฐานในสังคมมากขึ้น

 • ที่อยู่ : เลขที่ 50 อาคาร ส.มก.ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5925 หรือ 02-5799209-11
 • อีเมล : info@edfthai.org
 • เว็บไซต์ : https://www.edfthai.org/ 
 • Line ID : @edfthai

มูลนิธิเพื่อเด็กยากไร้ มูลนิธิดูแลเด็ก

4. มูลนิธิดวงประทีป

มูลนิธิดวงประทีป เป็นองค์กรการกุศลที่ช่วยสร้างอนาคต สร้างอาชีพ และสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมผลักดันความรู้ ความสามารถไปสู่การต่อยอดและความสำเร็จที่เห็นผลลัพธ์ได้จริงในทุกด้าน ซึ่งหน้าที่ของมูลนิธิดวงประทีปจะเป็นการชี้ช่องทางในการพัฒนาตนเอง พร้อมสนับสนุนทุกขั้นตอนในการลงมือทำ และการให้ความรู้ด้านวิชาการที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนและทุกช่วงวัย เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กด้อยโอกาสและคนยากไร้สามารถเข้าถึงการต่อยอดอาชีพได้จริง ส่งผลให้ชุมชนมีระเบียบมากขึ้น และผู้คนในบริเวณชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนสามารถดูแลตนเองกันได้มากขึ้น

 • ที่อยู่ : 34 ล็อก 6 ถ.อาจณรงค์ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2671-4045-8
 • อีเมล : duangprateepf@gmail.com
 • เว็บไซต์ : https://www.dpf.or.th/ 
 • Line ID : doff

5. มูลนิธินวธรรม

มูลนิธินวธรรม มีจุดประสงค์หลักในการจัดตั้งองค์กรเพื่อการกุศลนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและความยากไร้ของเด็กด้อยโอกาส รวมถึงเยาวชนอีกมากมายที่ไม่สามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองได้ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและทรัพยากรที่เป็นปัจจัยในชีวิตประจำวันทั้งหมด รวมถึงการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่อนข้างมาก ดังนั้น ปัญหาความเหลื่อมล้ำและการขาดโอกาสของเด็กๆ จะได้รับการช่วยเหลือผ่านการบริจาคของให้เด็กยากไร้ ทั้งจากภาคประชาชน องค์กรต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนโอกาสด้านความรู้อีกมากมายของมูลนิธิด้วยเช่นกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียม พร้อมต่อยอดไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

 • ที่อยู่ : ชั้น 27 อาคารสาธรนคร เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 – 2664 – 7777 ต่อ 1906 หรือ 7719
 • อีเมล : ntf@navathamfoundation.com
 • เว็บไซต์ : https://navathamfoundation.com/home/ 

6. มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นองค์กรการกุศลที่จะดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาของเด็กไร้ที่พึ่ง เด็กที่มีปัญหาทุกด้าน โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวที่ไม่พร้อม ทั้งเด็กเร่ร่อนจรจัด เด็กกำพร้าจากผู้ปกครองเสียชีวิต หรือถูกทอดทิ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมทางสังคมขึ้น เลี่ยงอัตราการถูกลักพาตัว กดขี่แรงงาน หรือปัญหาสังคมที่ร้ายแรงอื่นๆ เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ เป็นต้น ดังนั้น ทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้นจึงได้ดูแลตั้งแต่สถานที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เลี้ยงดูเด็กๆ เหล่านี้ให้รู้สึกปลอดภัย และอบอุ่นทั้งทางจิตใจและร่างกายมากที่สุด รวมถึงการสนับสนุนความรู้ การศึกษา การพัฒนาตนเอง และโอกาสต่างๆ ก่อนเติบโตไปใช้ชีวิตในสังคมภายภาคหน้าได้อย่างแข็งแกร่งและถูกต้องตามหลักศีลธรรม 

 • ที่อยู่ : 89 ซ.เสรีไทย17 ถ.เสรีไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2375-6497
 • อีเมล : INFO@BAANNOKKAMIN.ORG
 • เว็บไซต์ : https://www.baannokkamin.org/ 
 • Line ID : @BaannokkaminFamily

บริจาคเด็กยากไร้ บริจาคเด็กด้อยโอกาส

7. มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต

มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต (Newvison) เป็นองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือเด็กที่มีสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวย่ำแย่อย่างรุนแรง โดยหลักๆ จะดูแลด้านการใช้ชีวิตและการเข้าถึงโอกาสทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิต รวมถึงถูกผู้ปกครองทอดทิ้ง มีปัญหาทางสถาบันครอบครัวรุนแรง ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมถึงกลุ่มเด็กที่อยู่พื้นที่ที่บริการด้านการศึกษาเข้าไม่ถึง ซึ่งในปัญหาขั้นพื้นฐานของการใช้ชีวิตเด็กๆ เหล่านี้ ทางมูลนิธิมิตใหม่เพื่อชีวิตจะดูแลเรื่องปัจจัย 4 ของการดำรงชีวิต และการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และการให้ความอบอุ่นกับเด็กด้อยโอกาสอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ดีให้กับประเทศในอนาคตได้

 •  ที่อยู่ : 300, แม่เจดีย์, เวียงป่าเป้า, เชียงราย, ไทย, 57260
 •  เบอร์โทรศัพท์ : 0812884285 หรือ 0959269400
 •  อีเมล : childrennewvision@gmail.com
 •  เว็บไซต์ : https://www.newvisionhome.org 

 

ผลกระทบที่เราสามารถสร้างได้จากการบริจาคเด็กด้อยโอกาส

ผลกระทบที่เราสามารถสร้างได้จากการบริจาค

แม้การบริจาคจะไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ แต่โลกทั้งใบของเด็กยากไร้เปลี่ยนไปอย่างแน่นอน ซึ่งแน่นอนว่าการบริจาคสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นได้ในสังคม และมีประโยชน์ต่อตัวผู้บริจาคเองเช่นกัน จะมีอะไรบ้าง มาดูกัน

 • สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส

เด็กด้อยโอกาสในสังคมไทยนั้น มักจะประสบปัญหาหลายๆ ด้าน ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงการใช้ชีวิตและสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับในการเติบโตเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ในสังคม ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามหลักปัจจัย 4 ไม่ว่าจะเป็น สิทธิด้านการศึกษา สิทธิด้านการประกอบอาชีพต่างๆ ไปจนถึงการขาดโอกาสในเรื่องที่อยู่อาศัย การอุปโภคและบริโภค รวมถึงด้านสุขอนามัยต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น ในการบริจาคช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้เด็กยากไร้ จึงเป็นการสร้างโอกาสให้กับอีกหลายชีวิต หลายครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นได้

 • การบริจาคลดหย่อนภาษีได้

ในการบริจาคให้แก่มูลนิธิเด็กยากไร้ตามโครงการต่างๆ นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสด้านการดำรงชีวิตและการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ให้เด็กด้อยโอกาสในสังคมไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น นอกเหนือจากความรู้สึกดีๆ ของการเป็นผู้ให้ของตัวผู้บริจาคเอง ยังมีประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น เพราะยอดเงินที่ใช้ในการ บริจาคเงินให้เด็กยากไร้ให้กับมูลนิธิต่างๆ ที่ตรงตามเงื่อนไขของด้านกฎหมายภาษีนั้น สามารถนำยอดการบริจาคไปใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่าของเงินบริจาคอีกด้วย เรียกได้ว่า เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ให้และผู้รับเลยทีเดียว

 • สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับคนในสังคม

การบริจาคของให้เด็กยากไร้ หรือการสนับสนุนเป็นเงินเพื่อช่วยเหลือโครงการต่างๆ ตามมูลนิธิ เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและการขาดโอกาสให้กับอีกหลายๆ ชีวิต ส่งผลต่อสังคมตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงอนาคตของประเทศอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น การช่วยเหลือในการบริจาคเพื่อเด็กยากไร้ เป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจทั้งกับผู้ให้และผู้ที่ได้รับ โดยทุกการช่วยเหลือนั้น เป็นการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม และส่งต่อน้ำใจ ความรัก ความอบอุ่นให้กันได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่ออนาคตที่ดีมากขึ้นของประเทศด้วยเช่นกัน 

 • ป้องกันการเกิดปัญหาสังคม

สำหรับการช่วยเหลือสังคมเด็กด้อยโอกาสผ่านทางมูลนิธิเด็กยากไร้ หรือการบริจาคช่วยเหลือโดยตรงตามโครงการต่างๆ นั้น ยังเป็นโอกาสที่ได้รับการต่อยอดไปถึงเรื่องการสนับสนุนคุณภาพชีวิต และสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับเด็กด้อยโอกาสอีกมากมาย เพื่อให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี พร้อมประกอบอาชีพสุจริต และไม่ก่อให้เกิดการก่ออาชญากรรมเพื่อความอยู่รอดอย่างแน่นอน นอกจากนี้ เด็กด้อยโอกาสจะไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการหาเงินจากสังคม หรือจากสถาบันครอบครัวเพื่อเลี้ยงปากท้องหากได้รับการช่วยเหลืออย่างตรงจุด ผ่านการบริจาคให้เด็กยากไร้ ด้วยการสนับสนุนปัจจัยของการดำรงชีวิตเพื่อตัวเด็กและครอบครัว

 

สรุป

ทั้งหมดนี้ เป็นช่องทางสำหรับการช่วยเหลือ และสนับสนุนโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงยังเป็นการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาสถาบันครอบครัว เด็กเร่ร่อนที่ถูกทอดทิ้ง เพื่อช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรม ไปจนถึงป้องกันปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์ในอนาคต 

หากใครที่สนใจสร้างผลกระทบให้กับสังคม หรือต้องการบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ ให้เด็กยากไร้ Cheewid เราเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนที่เปิดพื้นที่ให้องค์กรเพื่อสังคมและผู้ให้เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างง่ายดาย คุณเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อเด็กยากไร้ให้กับองค์กรหรือมูลนิธิเหล่านี้ได้โดยตรงโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่าย

 

Reference

คลังข้อมูลกองทุนเพื่อความเสมอภาค. สำรวจข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ. ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 8 ตุลาคม 2563.

แคมเปญที่เกี่ยวข้อง

banner - food for kids - newvission
โครงการที่สนับสนุนค่าอาหารเด็กด้อยโอกาศที่อาศัย และเรียนภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ จำนวนกว่า 467 คน โดยต้องการเงินอุดหนุนค่าอาหารทั้งหมด 3 มื้อ ซึ่งปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
เราช่วยเหลือเด็กกำพร้าพิการและเด็กพิการที่อยู่ในชุมชน โดยให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการรอบด้าน ทั้งอาหาร การศึกษา กายอุปกรณ์ การฟื้นฟูสมรรถภาพตามสภาพความพิการ ฝึกอาชีพ และสนับสนุนการช่วยเหลืออื่นๆ
เราร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานช่วยเหลือ งานสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาเด็กและเยาวชนสตรีที่ประสบปัญหา ปัจจุบันมีเด็กในการดูแลจำนวนเพิ่มขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่
Banner - นมผงเพื่อเด็กแรกเกิด มูลนิธิสันติสุข แจกนมฟรี
logo - santisuk foundation

โครงการ “นมผงเพื่อเด็กแรกเกิดอายุ 1-3 ปี”

มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาขาดแคลนนมผง เนื่องมาจากผลกระทบวิกฤติโควิด-19 ทำให้ต้องประสบปัญหาการเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยบริจาคนมผงจะช่วยให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น