เข้าสู่ระบบ

Table of Contents
Recent Post
ปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาสังคมไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข | CHEEWID
ปัญหาคนไร้บ้าน ปัญหาสังคมไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

CHEEWID พามาทำความเข้าใจกับปัญหาของคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม แล้วปัญหาคนไร้บ้านเกิดจากอะไร สามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคนรุ่นใหม่
การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคนรุ่นใหม่

CHEEWID พาทุกคนทำความเข้าใจกับความรู้นอกห้องเรียน เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิต ความคิด และทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น โดยทุกคนสนับสนุนได้ด้วยการระดมทุน หรือบริจาคให้องค์กรได้

รวม 7 มูลนิธิเพื่อเด็กยากไร้ ช่องทางการบริจาคและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

CHEEWID ได้รวบรวมข้อมูลนิธิและช่องทางบริจาคแก่เด็กยากไร้กว่า 7 องค์กร เพื่อขยายช่องทางในการส่งต่อโอกาสดีในทุกๆ ด้านให้กับอนาคตของสังคม จะมีอะไรที่เราสามารถสนับสนุนได้บ้าง ตามมาดูกันเลย
รวม 7 มูลนิธิเพื่อเด็กยากไร้ ช่องทางการบริจาคและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
Table of Contents

ประเทศไทย ถือว่าเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ส่งผลให้เด็กๆ หลายคนไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ และถูกผลักออกจากระบบการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การบริจาคให้เด็กยากไร้ถือว่าเป็นวิธีสร้างโอกาสให้เด็กได้อีกหลายชีวิต รวมถึงสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้บริจาคเอง ตลอดจนภาคสังคม เราจึงอาสามาเป็นกระบอกเสียงสำหรับผู้ที่สนใจในปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมเชื่อมโยงช่องทางส่งต่อความช่วยเหลือที่หลากหลายไว้ในบทความนี้

ปัญหาและสถิติเด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย

เด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย

คลังข้อมูลกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำเสนอข้อมูลจากสถิติอ้างอิงของช่วงปีการศึกษา 2562 ทั่วประเทศไทย พบว่ามีจำนวนเด็กนักเรียนที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับกว่า 7.03 ล้านคน แต่กลับมีเด็กนักเรียนจำนวนมากกว่า 836,535 คนที่เป็นเด็กนักเรียนในกลุ่มของ ‘นักเรียนยากจนพิเศษ’ ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้ไม่ถึง 3,000 บาทต่อเดือน ทำให้มีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับสูงมาก และยังมีเด็กนักเรียนอีกมากกว่า 4 แสนคน ที่เป็นเด็กนอกระบบการศึกษา

จากข้อมูลสถิตินี้จะเห็นได้ว่า เพียงแค่ปีการศึกษาเดียวก็มีเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการศึกษาสูงมากเกิน 80 % ดังนั้น ในระยะเวลา 1 ปี หรือ 6 ปีของระยะเวลาการศึกษาภาคบังคับนั้น จะมีเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสด้านสิทธิขั้นพื้นฐานนี้อีกมากมาย ส่งผลต่อการหางานสร้างอาชีพในอนาคตอีกด้วย จึงเป็นเหตุผลที่การสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสำคัญอย่างมากต่ออนาคตของเด็กด้อยโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือจากการบริจาคโดยตรง หรือสนับสนุนผ่านทางมูลนิธิเด็กยากไร้จากโครงการที่สนใจก็ตาม

 

มูลนิธิ เพื่อ เด็ก ยากไร้ บริจาค ให้ เด็ก ยากไร้ ขาดโอกาส

รวม 7 มูลนิธิเพื่อเด็กยากไร้ สร้างโอกาส เพิ่มความสุข

การบริจาคเพื่อเด็กยากไร้ผ่านมูลนิธิที่ทำงานและเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง ความช่วยเหลือจะถูกถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง เรื่องของการบริจาคจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสบายใจจากผู้ให้ แต่ต้องเพิ่มความสุขและสร้างผลกระทบให้กับผู้รับได้จริง Cheewid จึงได้รวมข้อมูลของมูลนิธิที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง มีกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถติดตามผลได้ไว้ด้วยกัน 7 มูลนิธิจะมีมูลนิธิไหนบ้าง และมีช่องทางการติดต่ออย่างไร มาดูกัน

1. มูลนิธิสันติสุข

มูลนิธิสันติสุข เป็นองค์กรการกุศลที่สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส และเป็นโครงการที่ช่วยเหลือปัจจัยการใช้ชีวิตอื่นๆ ที่ส่งผลต่อโอกาสทางด้านการศึกษาให้ดีมากขึ้น โดยมีทั้งการสนับสนุนบริจาคทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ที่ขาดโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และยังช่วยเหลืออาหารกลางวัน รวมถึงการช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กเล็ก เด็กวัยอนุบาล เด็กในชุมชมห่างไกลที่ประสบปัญหา เพื่อให้มีโอกาสดำรงชีวิตและสร้างเสริมประสบการณ์ อาชีพ และการทำงานต่างๆ ได้ในอนาคต

 • ที่อยู่ : 100/4 ถนนอาจณรงค์, แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย, กรุงเทพ 10110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2240-1729 หรือ 0-2240-1730
 • อีเมล : santisuk@santisuk.or.th
 • เว็บไซต์ : https://www.santisuk.or.th/ 
 • Line ID : @santisukfoundation หรือ santisuk.or.th (สำหรับติดต่อโครงการอุปการะเด็ก)

2. มูลนิธิยุวพัฒน์

มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นองค์กรการกุศลที่คอยดูแลสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ให้กับเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนั้น ทางมูลนิธิยุวพัฒน์จึงให้การช่วยเหลือเรื่องการศึกษาอย่างเต็มที่ มีการสนับสนุนตั้งแต่วัยเข้าโรงเรียนของเด็กเล็ก ไปจนถึงการเรียนจบชั้น ม.6 หรือระดับการศึกษา ปวช.3 เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ระบบได้บังคับไว้จนจบ พร้อมส่งต่ออนาคตด้านการทำงานให้กับเด็กที่ขาดโอกาสทุกกลุ่ม ดังนั้น ทุกการบริจาค และการสนับสนุนช่วยเหลือเด็กยากไร้ผ่านทางมูลนิธิยุวพัฒน์ จะเป็นการช่วยเหลือด้านโอกาสทางการศึกษาโดยตรงแน่นอน

 • ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 • เบอร์โทรศัพท์ : 02-301-1093 (-5)
 • อีเมล : ybf@ybf.premier.co.th
 • เว็บไซต์ : https://www.yuvabadhanafoundation.org/  
 • Line ID : @BOS9702T

3. มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ และขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาต่อ สามารถได้รับการศึกษาจนจบในขั้นพื้นฐานตามที่ระบบการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทยได้กำหนดไว้ ดังนั้น เด็กและเยาวชนที่อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ต้องการศึกษาต่อแต่ขาดโอกาสการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ ทุนการศึกษา และปัจจัยเพิ่มเติมในการใช้ชีวิตยามฉุกเฉินนั้น ทางมูลนิธิ EDF พร้อมช่วยเหลือด้านนี้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องมีผลคะแนนการเรียนดีมารับรองใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมให้ต่อยอดอาชีพในชุมชมถิ่นกำเนิดของตนเองเพื่อสร้างรายได้ในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตได้อย่างเติบโตและเท่าเทียมทางสิทธิขั้นพื้นฐานในสังคมมากขึ้น

 • ที่อยู่ : 594/22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • เบอร์โทรศัพท์ : 02-940-5925 หรือ 02-5799209-11
 • อีเมล : info@edfthai.org
 • เว็บไซต์ : https://www.edfthai.org/ 
 • Line ID : @edfthai

มูลนิธิเพื่อเด็กยากไร้ มูลนิธิดูแลเด็ก

4. มูลนิธิดวงประทีป

มูลนิธิดวงประทีป เป็นองค์กรการกุศลที่ช่วยสร้างอนาคต สร้างอาชีพ และสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมผลักดันความรู้ ความสามารถไปสู่การต่อยอดและความสำเร็จที่เห็นผลลัพธ์ได้จริงในทุกด้าน ซึ่งหน้าที่ของมูลนิธิดวงประทีปจะเป็นการชี้ช่องทางในการพัฒนาตนเอง พร้อมสนับสนุนทุกขั้นตอนในการลงมือทำ และการให้ความรู้ด้านวิชาการที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนและทุกช่วงวัย เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กด้อยโอกาสและคนยากไร้สามารถเข้าถึงการต่อยอดอาชีพได้จริง ส่งผลให้ชุมชนมีระเบียบมากขึ้น และผู้คนในบริเวณชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนสามารถดูแลตนเองกันได้มากขึ้น

 • ที่อยู่ : 34 ล็อก 6 ถ.อาจณรงค์ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2671-4045-8
 • อีเมล : duangprateepf@gmail.com
 • เว็บไซต์ : https://www.dpf.or.th/ 
 • Line ID : doff

5. มูลนิธินวธรรม

มูลนิธินวธรรม มีจุดประสงค์หลักในการจัดตั้งองค์กรเพื่อการกุศลนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและความยากไร้ของเด็กด้อยโอกาส รวมถึงเยาวชนอีกมากมายที่ไม่สามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองได้ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและทรัพยากรที่เป็นปัจจัยในชีวิตประจำวันทั้งหมด รวมถึงการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่อนข้างมาก ดังนั้น ปัญหาความเหลื่อมล้ำและการขาดโอกาสของเด็กๆ จะได้รับการช่วยเหลือผ่านการบริจาคของให้เด็กยากไร้ ทั้งจากภาคประชาชน องค์กรต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนโอกาสด้านความรู้อีกมากมายของมูลนิธิด้วยเช่นกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียม พร้อมต่อยอดไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

 • ที่อยู่ : ชั้น 27 อาคารสาธรนคร เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 – 2664 – 7777 ต่อ 1906 หรือ 7719
 • อีเมล : ntf@navathamfoundation.com
 • เว็บไซต์ : https://navathamfoundation.com/home/ 

6. มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นองค์กรการกุศลที่จะดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาของเด็กไร้ที่พึ่ง เด็กที่มีปัญหาทุกด้าน โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวที่ไม่พร้อม ทั้งเด็กเร่ร่อนจรจัด เด็กกำพร้าจากผู้ปกครองเสียชีวิต หรือถูกทอดทิ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมทางสังคมขึ้น เลี่ยงอัตราการถูกลักพาตัว กดขี่แรงงาน หรือปัญหาสังคมที่ร้ายแรงอื่นๆ เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ เป็นต้น ดังนั้น ทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้นจึงได้ดูแลตั้งแต่สถานที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เลี้ยงดูเด็กๆ เหล่านี้ให้รู้สึกปลอดภัย และอบอุ่นทั้งทางจิตใจและร่างกายมากที่สุด รวมถึงการสนับสนุนความรู้ การศึกษา การพัฒนาตนเอง และโอกาสต่างๆ ก่อนเติบโตไปใช้ชีวิตในสังคมภายภาคหน้าได้อย่างแข็งแกร่งและถูกต้องตามหลักศีลธรรม 

 • ที่อยู่ : 89 ซ.เสรีไทย17 ถ.เสรีไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-2375-6497
 • อีเมล : INFO@BAANNOKKAMIN.ORG
 • เว็บไซต์ : https://www.baannokkamin.org/ 
 • Line ID : @BaannokkaminFamily

บริจาคเด็กยากไร้ บริจาคเด็กด้อยโอกาส

7. มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต

มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต (Newvison) เป็นองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือเด็กที่มีสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวย่ำแย่อย่างรุนแรง โดยหลักๆ จะดูแลด้านการใช้ชีวิตและการเข้าถึงโอกาสทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิต รวมถึงถูกผู้ปกครองทอดทิ้ง มีปัญหาทางสถาบันครอบครัวรุนแรง ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมถึงกลุ่มเด็กที่อยู่พื้นที่ที่บริการด้านการศึกษาเข้าไม่ถึง ซึ่งในปัญหาขั้นพื้นฐานของการใช้ชีวิตเด็กๆ เหล่านี้ ทางมูลนิธิมิตใหม่เพื่อชีวิตจะดูแลเรื่องปัจจัย 4 ของการดำรงชีวิต และการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และการให้ความอบอุ่นกับเด็กด้อยโอกาสอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ดีให้กับประเทศในอนาคตได้

 •  ที่อยู่ : 300, แม่เจดีย์, เวียงป่าเป้า, เชียงราย, ไทย, 57260
 •  เบอร์โทรศัพท์ : 0812884285 หรือ 0959269400
 •  อีเมล : childrennewvision@gmail.com
 •  เว็บไซต์ : https://www.newvisionhome.org 

 

ผลกระทบที่เราสามารถสร้างได้จากการบริจาคเด็กด้อยโอกาส

ผลกระทบที่เราสามารถสร้างได้จากการบริจาค

แม้การบริจาคจะไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ แต่โลกทั้งใบของเด็กยากไร้เปลี่ยนไปอย่างแน่นอน ซึ่งแน่นอนว่าการบริจาคสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นได้ในสังคม และมีประโยชน์ต่อตัวผู้บริจาคเองเช่นกัน จะมีอะไรบ้าง มาดูกัน

 • สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาส

เด็กด้อยโอกาสในสังคมไทยนั้น มักจะประสบปัญหาหลายๆ ด้าน ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงการใช้ชีวิตและสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับในการเติบโตเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ในสังคม ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามหลักปัจจัย 4 ไม่ว่าจะเป็น สิทธิด้านการศึกษา สิทธิด้านการประกอบอาชีพต่างๆ ไปจนถึงการขาดโอกาสในเรื่องที่อยู่อาศัย การอุปโภคและบริโภค รวมถึงด้านสุขอนามัยต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น ในการบริจาคช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้เด็กยากไร้ จึงเป็นการสร้างโอกาสให้กับอีกหลายชีวิต หลายครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นได้

 • การบริจาคลดหย่อนภาษีได้

ในการบริจาคให้แก่มูลนิธิเด็กยากไร้ตามโครงการต่างๆ นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสด้านการดำรงชีวิตและการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ให้เด็กด้อยโอกาสในสังคมไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น นอกเหนือจากความรู้สึกดีๆ ของการเป็นผู้ให้ของตัวผู้บริจาคเอง ยังมีประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น เพราะยอดเงินที่ใช้ในการ บริจาคเงินให้เด็กยากไร้ให้กับมูลนิธิต่างๆ ที่ตรงตามเงื่อนไขของด้านกฎหมายภาษีนั้น สามารถนำยอดการบริจาคไปใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่าของเงินบริจาคอีกด้วย เรียกได้ว่า เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ให้และผู้รับเลยทีเดียว

 • สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับคนในสังคม

การบริจาคของให้เด็กยากไร้ หรือการสนับสนุนเป็นเงินเพื่อช่วยเหลือโครงการต่างๆ ตามมูลนิธิ เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและการขาดโอกาสให้กับอีกหลายๆ ชีวิต ส่งผลต่อสังคมตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงอนาคตของประเทศอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น การช่วยเหลือในการบริจาคเพื่อเด็กยากไร้ เป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจทั้งกับผู้ให้และผู้ที่ได้รับ โดยทุกการช่วยเหลือนั้น เป็นการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม และส่งต่อน้ำใจ ความรัก ความอบอุ่นให้กันได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่ออนาคตที่ดีมากขึ้นของประเทศด้วยเช่นกัน 

 • ป้องกันการเกิดปัญหาสังคม

สำหรับการช่วยเหลือสังคมเด็กด้อยโอกาสผ่านทางมูลนิธิเด็กยากไร้ หรือการบริจาคช่วยเหลือโดยตรงตามโครงการต่างๆ นั้น ยังเป็นโอกาสที่ได้รับการต่อยอดไปถึงเรื่องการสนับสนุนคุณภาพชีวิต และสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับเด็กด้อยโอกาสอีกมากมาย เพื่อให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี พร้อมประกอบอาชีพสุจริต และไม่ก่อให้เกิดการก่ออาชญากรรมเพื่อความอยู่รอดอย่างแน่นอน นอกจากนี้ เด็กด้อยโอกาสจะไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการหาเงินจากสังคม หรือจากสถาบันครอบครัวเพื่อเลี้ยงปากท้องหากได้รับการช่วยเหลืออย่างตรงจุด ผ่านการบริจาคให้เด็กยากไร้ ด้วยการสนับสนุนปัจจัยของการดำรงชีวิตเพื่อตัวเด็กและครอบครัว

 

สรุป

ทั้งหมดนี้ เป็นช่องทางสำหรับการช่วยเหลือ และสนับสนุนโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงยังเป็นการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาสถาบันครอบครัว เด็กเร่ร่อนที่ถูกทอดทิ้ง เพื่อช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรม ไปจนถึงป้องกันปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์ในอนาคต 

หากใครที่สนใจสร้างผลกระทบให้กับสังคม หรือต้องการบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ ให้เด็กยากไร้ Cheewid เราเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนที่เปิดพื้นที่ให้องค์กรเพื่อสังคมและผู้ให้เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างง่ายดาย คุณเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อเด็กยากไร้ให้กับองค์กรหรือมูลนิธิเหล่านี้ได้โดยตรงโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่าย

 

Reference

คลังข้อมูลกองทุนเพื่อความเสมอภาค. สำรวจข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ. ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 8 ตุลาคม 2563.

แคมเปญที่เกี่ยวข้อง

banner - food for kids - newvission
โครงการที่สนับสนุนค่าอาหารเด็กด้อยโอกาศที่อาศัย และเรียนภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ จำนวนกว่า 467 คน โดยต้องการเงินอุดหนุนค่าอาหารทั้งหมด 3 มื้อ ซึ่งปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
banner - ccd campaign
เราช่วยเหลือเด็กกำพร้าพิการและเด็กพิการที่อยู่ในชุมชน โดยให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการรอบด้าน ทั้งอาหาร การศึกษา กายอุปกรณ์ การฟื้นฟูสมรรถภาพตามสภาพความพิการ ฝึกอาชีพ และสนับสนุนการช่วยเหลืออื่นๆ
เราร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานช่วยเหลือ งานสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาเด็กและเยาวชนสตรีที่ประสบปัญหา ปัจจุบันมีเด็กในการดูแลจำนวนเพิ่มขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่
Banner - นมผงเพื่อเด็กแรกเกิด มูลนิธิสันติสุข แจกนมฟรี
logo - santisuk foundation

โครงการ “นมผงเพื่อเด็กแรกเกิดอายุ 1-3 ปี”

มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาขาดแคลนนมผง เนื่องมาจากผลกระทบวิกฤติโควิด-19 ทำให้ต้องประสบปัญหาการเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยบริจาคนมผงจะช่วยให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น